З В І Т

про результати  проведення зовнішньої
оцінки якості соціальних послуг у Центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської

міської ради Запорізької області у 2019 рік

 

    З метою виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 року № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» наказом начальника управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області від 05.03.2019 № 30 затверджено склад комісії та план проведення зовнішньої оцінки  якості соціальних послуг. До складу комісії для об’єктивного оцінювання включені також незалежні представники громадських організацій, які мають досвід у наданні соціальних послуг.

Метою проведення зовнішньої оцінки послуг є моніторинг та контроль якості надання соціальних послуг, характеристика оцінки якості, як складової процесу надання соціальних послуг, для визначення відповідності наданих соціальних послуг потребам громадян та забезпечення якості їх надання.

    Управлінням  соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі – управління) проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які  надаються у Центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області за 2018 рік (далі – Центр).

     Згідно з Положення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю ММР ЗО, затвердженим 46 сесією VII скликання від 22.02.2019 № 7/4,  Центр надає комплекс реабілітаційних послуг з соціальної, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації та профорієнтації.

Обслуговування громадян здійснюється структурними підрозділами центру:

  • відділення реабілітація дітей з інвалідністю;

  • відділення реабілітації осіб з інвалідністю від 18 років.

Протягом звітного року отримали реабілітаційні послуги  - 325 осіб, з них:

  • 288 осіб  м. Мелітополя;

  • 29 осіб  Мелітопольського району;

  • 8 осіб  Приазовського району.

      У відділенні реабілітації дітей з інвалідністю отримали реабілітаційні послуги 132 дитини, з них 114 дітей з інвалідністю  м. Мелітополя.

     У відділенні реабілітації осіб з інвалідністю 193 особи отримали послуги, з них  174 особи м. Мелітополя.

Комісією перевірено особові справи дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю в частині дотримання індивідуального підходу надання послуг. У  відділенні працює реабілітаційна комісія, яка проводить первинне обстеження, метою якого є складання індивідуального плану реабілітації відвідувача.

   На предмет обсягу та кількості послуг, індивідуального підходу їх надання проаналізовано 25 особових справ дітей з інвалідністю та 45 особових справ осіб з інвалідністю. Індивідуальні плани надання соціальних послуг складені відповідно до медичних рекомендацій індивідуальної програми реабілітації, з урахуванням висновків комісії первинного комплексного обстеження, що свідчить про індивідуальний підхід до кожного.   

     Результативність надання соціальних послуг постійно аналізується фахівцями центру та фіксується в «Індивідуальному щоденнику розвитку дитини/особи з інвалідністю». Своєчасність прийняття рішення про початок надання послуг та їх закінчення, з урахуванням закінчення курсу реабілітації, терміну індивідуальної програми реабілітації та іншого проаналізовано при розгляді вибіркових особових справ отримувачів послуг. З проаналізованих 40 справ терміни надання послуг дотримано згідно вимог, відповідно, підтверджено своєчасне забезпечення надання послуг.

    Для визначення зовнішньої оцінки якості надання центром соціальних послуг комісією управління проведено опитування (бесіди, в тому числі в телефонному режимі) безпосередніх отримувачів послуг та батьків дітей, які відвідують центр з проханням визначити оцінку якості послуг, зазначити переваги, потреби та коментарі щодо їх покращення. Всього опитано 20 осіб.

     Опитано 10 осіб, відвідувачів відділення реабілітації осіб з інвалідністю від 18 років та 10 осіб, діти яких отримують послугу у відділенні реабілітації дітей з інвалідністю 

Відгуки за опитуваннями говорять про те, що отримувачі задоволені якістю отриманих послуг, їх кількістю, особливим та професійним підходом фахівців центру, наповненістю центру спеціалізованим оснащенням: меблями, тренажерами, інвентарем.

Батьки дітей з інвалідністю, які пройшли курс реабілітації у центрі відзначили позитивну динаміка змін у своїх дітей, що проявляється у їх стриманості, зосередженості, розвитку уяви, уваги, мислення, навичок спілкування в колективі та покращенні загального стану здоров’я дітей.

Дорослі ж відвідувачі зазначили покращення фізичного стану власного здоров’я, впевненості у своїх силах, отриманні навичок самостійності, що дає можливість піклування про себе та забезпечувати необхідні базові потреби. 

Додатково членами комісії проведено анкетування на визначення оцінки якості послуг фактичних відвідувачів центру, отримання послуг якими розпочато ще у 2018 році. Всього проаналізовано 62 анкети. Позитивні відмітки про якість послуг зазначені майже у 100% анкет, відмічено покращення стану здоров’я, задоволеність від відвідування центру та уваги фахівців, наданні ними роз’яснень, консультацій та додаткової інформації.

Потреби, пропозиції та побажання респондентів щодо покращення якості надання соціальних послуг Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю ММР ЗО узагальнено нижче з розрахунку загальної кількості опитаних 82 особи, з них опитано в телефонному режимі - 20, анкети - 62:

     Інформаційні куточки та кімната очікування оформленні з урахуванням забезпечення комфортності для відвідувачів.

    Проаналізовано доступність та відкритість центру для відвідувачів. Територіальне розміщення та транспортне сполучення до місця знаходження центру відмічено опитуваними, як зручне та доступне. Будівля центру обладнана пандусом, відповідає ДБН, це забезпечує безперешкодний доступ отримувачів соціальних послуг до суб’єкта їх надання. Інформація щодо руху в будівлі центру відмічена на інформаційних табло. Сходи у приміщенні центру з відповідним кольоровим маркуванням, що привертає увагу та забезпечує обережність відвідувачів. Сходи обладнані допоміжними поручнями.

    Окремо відмічено дотримання принципу відкритості та доступності центром в частині створення інклюзивно-спортивного простору на території центру та вільного користування спортивним майданчиком, як особами з інвалідністю, так і мешканцями найближчих мікрорайонів міста. На території Центру відсутні маркувальні місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю.

 

ВИСНОВКИ:

Враховуючи дотримання вимог, принципів, показників надання соціальних послуг, аналізу документації та відгуків за опитуваннями комісією визначено зовнішню оцінку надання соціальних послуг «добре».

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

  • розглянути питання створення паркувальних місць на автомобільній стоянці для осіб з інвалідністю з відповідним маркуванням;

  • інформацію про діяльність та заходи центру висвітлювати на власному сайті;

  • розглянути можливість збільшення штату фахівців з фізичної реабілітації.

 

 

 

 

Голова комісії                                                                                                                         Н. ПОЛЯНСЬКА

Пр04.jpg
ЦКР1.jpg
ЦКР2.jpg
ЦКР 3.jpg
ЦКР4.jpg
ЦКР 01.jpg
ЦКР 03.jpg
ЦКР 02.jpg
ЦКР 04.jpg