ВИТЯГ

з протоколу від 22.11.2019 № 1

засідання конкурсної комісії з визначення проектів, розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету

  

Порядок денний:

 

1. Ознайомлення з Порядком проведення конкурсу та Положенням про конкурсну комісію, затвердженими рішенням виконавчого комітету від 26.09.2019 № 196/2.

2. Ознайомлення зі складом конкурсної комісії, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 26.09.2019 № 196/2.

3. Визначення регламенту роботи конкурсної комісії.

4. Індивідуальне оцінювання конкурсних пропозицій за критеріями (І етап).

5. Інші питання за наявності. 

 

ВИРІШИЛИ:

В подальшій роботі конкурсної комісії керуватися представленим Порядком проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету та Положенням про конкурсну комісію, затвердженими рішенням виконавчого комітету від 26.09.2019                      № 196/2.

 

ВИРІШИЛИ:

В рамках визначеного регламенту роботи конкурсної комісії:

   а) кожному члену конкурсної комісії ознайомитися та проаналізувати подані конкурсні пропозиції для можливості подальшого їх оцінювання;

   б) проводити в три етапи конкурс з визначення проектів, розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету;

   в) на 2 етап конкурсу – відкритий захист, запросити представників громадських організацій  конкурсантів за телефонограмою та поінформувати через ЗМІ.

   г) провести оцінювання конкурсних пропозицій на 1 етапі у розрізі окремої громадської організації-конкурсанта з використанням таблиці критеріїв для зручності оцінювання та пріоритетних завдань.

 

ВИРІШИЛИ:

За відсутності конфлікту інтересів перейти до індивідуального оцінювання конкурсних пропозицій за наданими проектами (оціночні листи додаються до протоколу).

 

За підсумками результатів індивідуального оцінювання на відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним організатором конкурсу та відповідність адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) проекту допустити на участь у 2 етапі конкурсу усіх трьох конкурсантів:

1) ГО «Спілка учасників АТО Мелітополя»;

2) ГО «Мелітопольська міська організації ветеранів України»;

3) ГО «Спілка волонтерів та ветеранів АТО «Небайдужі»»,

заходи яких відповідають визначеним пріоритетним завданням та адміністративно-територіальному рівню виконання.

 

ВИРІШИЛИ:

Членам комісії надати до 25.11.2019 секретарю конкурсної комісії можливі питання до організацій-конкурсантів, які є учасниками 2 етапу конкурсу.

 

Затвердити форму оціночного листа на 3 етап конкурсу.

 

Фінансову частину питань конкурсних пропозицій для перевірки на правильність розрахунків, кошторисів (в тому числі дотримання вимог нарахувань відсоткового значення) закріпити за членами комісії:              Івановою І.М. - заступником начальника фінансового управління Мелітопольської міської ради Запорізької області та Дейнекою К.В. - заступником начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області.

 

По всім питанням порядку денного члени комісії голосували:

    «ЗА» - одноголосно, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАЛИСЯ» - 0 осіб.