Виплата заробітної плати за час відпустки, якщо працівник просить терміново надати йому відпустку (не за встановленим графіком)

Працівник просить терміново надати йому кілька днів відпустки, що призводить до неможливості  підприємству виплатити відпускні в терміни не пізніше ніж за три дні до її початку. Чи можливо виплатити відпускні в інший термін, якщо працівник зазначить у заяві про надання такої відпустки свою згоду на це ?

 

Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку (ст. 21 Закону України «Про відпустки»).Таку саму норму визначено у частині четвертій ст. 115 КЗпП України.

 

У зазначений строк має виплачуватися заробітна плата за час всіх видів відпусток, передбачених ст. 4 Закону України «Про відпустки», за виключенням відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, оплата яких регулюється іншими законодавчими актами.

 

Втім, відповідно до параграфу 2 ст.7 Конвенції № 132 суми, що належать до виплати за час відпустки, виплачуються зацікавленій особі до відпустки, якщо інше не передбачено в угоді щодо цієї особи і роботодавця.

 

Отже, враховуючи положення зазначеної Конвенції та те, що конкретний період надання щорічної відпустки або її частина узгоджується між працівником і роботодавцем, у разі необхідності отримання частини, наприклад, щорічної відпустки у стислі терміни, у заяві працівник може висловити своє бажання про отримання заробітної плати за неї у строки, визначені між працівником та роботодавцем.

 

Необхідно зазначити, що положення названої Конвенції може застосовуватися у поодиноких випадках, а не масово.