Відповідальність за порушення законодавства про працю

Фінансова відповідальність

Порушення

Фактичний допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві

 

Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ

 

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

 

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

 

 

 

 

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг мобілізованим працівникам 

 

 

 

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

 

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених трудових відносин

 

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абз. 2 — 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП

Відповідальність

30 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2019 р. розмір штрафу: 125190 грн

 

 

 

 

 

 

 

 

3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2019 р. розмір штрафу: 12519 грн

 

 

 

10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2019 р. розмір штрафу: 41730 грн

 

10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2019 р. розмір штрафу: 41730 грн

 

3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2019 р. розмір штрафу: 12519 грн

 

100 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2019 р. розмір штрафу:  417300 грн

 

 

1 розмір мінзарплати.  У 2019 р. розмір штрафу:  4173 грн

Підстава

Абз. 3 ст. 265 КЗпП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абз. 4 ст. 265 КЗпП

 

 

 

 

 

 

Абз. 5 ст. 265 КЗпП

 

 

 

 

 

Абз. 6 ст. 265 КЗпП

 

 

 

 

 

Абз. 7 ст. 265 КЗпП

 

 

 

 

Абз. 7 ст. 265 КЗпП

 

 

 

 

 

Абз. 8 ст. 265 КЗпП

Адміністративна відповідальність

До адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств, а також фізосіб-підприємців, якщо вони є роботодавцями, може бути притягнуто на підставі ст. 41 КпАП. Адміністративна відповідальність накладається на підставі рішення суду на посадових осіб підприємства. Підставою для рішення суду є направлений в суд протокол постанови про накладання адмінштрафу, який виписує інспектор з праці під час перевірки роботодавців.