Умови призначення пенсії по інвалідності

Порядок призначення пенсій по інвалідності регулюється статтями 30-35, статтею 24 та 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання ( в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності необхідного страхового стажу.

 

Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності

 

      *для інвалідів I групи:

 

                         Вік                                                                             Необхідний стаж (на час настання інвалідності

                                                                                                           або на день звернення за пенсією)

 

          до досягнення 25 років включно                                                                          1 рік

          від 26 років до 28 років включно                                                                          2 роки

          від 29 років до 31 року включно                                                                           3 роки

          від 32 років до 34 років включно                                                                          4 роки

          від 35 років до 37 років включно                                                                          5 років

          від 38 років до 40 років включно                                                                          6 років

          від 41 року до 43 років включно                                                                            7 років

          від 44 років до 48 років включно                                                                           8 років

          від 49 років до 53 років включно                                                                           9 років

          від 54 років до 59 років включно                                                                         10 років

 

      *для інвалідів II та III групи:

 

                              Вік                                                                          Необхідний стаж (на час настання інвалідності

                                                                                                             або на день звернення за пенсією)

          до досягнення 23 років включно                                                                               1 рік

          від 24 років до 26 років включно                                                                               2 роки

          від 27 років до 28 років включно                                                                               3 роки

          від 29 років до 31 року включно                                                                                4 роки

          від 32 років до 33 років включно                                                                               5 років

          від 34 років до 35 років включно                                                                               6 років

          від 36 років до 37 років включно                                                                               7 років

          від 38 років до 39 років включно                                                                               8 років

          від 40 років до 42 років включно                                                                               9 років

          від 43 років до 45 років включно                                                                             10 років

          від 46 років до 48 років включно                                                                             11 років

          від 49 років до 51 року включно                                                                               12 років

          від 52 років до 55 років включно                                                                             13 років

          від 56 років до 59 років включно                                                                            14 років

 

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності 15 років страхового стажу.

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

 

Розмір пенсії по інвалідності

 

Пенсія по інвалідності призначається в таких розмірах:

Інвалідам I групи – 100 відсотків пенсії за віком;

Інвалідам II групи – 90 відсотків пенсії за віком;

Інвалідам III групи – 50 відсотків пенсії за віком.

        

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу зараховується також період з дня встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку – 35 років (чоловіки), 30 років (жінки).

 

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

У такому самому порядку призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком, якщо на день встановлення групи інвалідності особа не працює та має необхідний стаж.

Якщо особа звільнилася з роботи та набула необхідного стажу після встановлення групи інвалідноті, пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком призначається з дня настання такого права, за умови,  що звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня виникнення цього права.

Переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком

 

Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначення частиною другою статті 40 зазначеного Закону для призначення пенсії, тобто за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком (у 2019 році - за 2016, 2017, 2018 роки – 6188,89грн.)

 

Документи, необхідні для призначення пенсії по інвалідності:

- до заяви про призначення пенсії по інвалідності додаються документи, перелічені в підпунктах 1-4 пункту 2.1 та пункті 2.2 розділу II Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Фонду від 25.11.2005 № 22-1 (паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка та інші документи про стаж, військовий квіток, дипломи про навчання, свідоцтва про народження дітей тощо).

За бажанням особи або якщо страховий стаж після 01.07.2000 становить менше 60 місяців надається довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01 липня 2000 року (за умови підтвердження довідки первинними документами).

 

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержану ним від медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) виписку з акта огляду МСЕК.

До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.