Учасники війни - статус встановлюєтьсявідповідно до ст. 8 та ст. 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993
№ 3552-ХІІ (додатково – Постанова КМУ від 23.09.2015 № 739)

Санаторно-курортне лікування

 

УМОВИ:   

Реєстрація в м. Мелітополь (крім осіб, зазначених у п 2, Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 , особи які є громадянами України, що переселилися з тимчасово окупованої території).

 

Санаторно-курортні путівки не надаються особам,  яких визнано ветеранами відповідно до  Закону  України  "Про  статус  ветеранів військової  служби,  ветеранів  органів  внутрішніх справ і деяких інших  осіб  та  їх  соціальний  захист",   та військовослужбовців  і  членів  їх  сімей  та осіб,  які отримують пенсію відповідно до Закону  України  "Про  пенсійне  забезпечення осіб, звільнених  з  військової  служби,  та  деяких  інших  осіб" (крім військовослужбовців  строкової  служби  з  числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни,  гарантії  їх  соціального захисту").

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:

1. Заява.

2. Медична довідка закладу охорони здоров’я за формою № 070/0 про необхідність санаторно-курортного лікування або у разі якщо особа за місцем обліку забезпечена санаторно-курортною путівкою у поточному році, повторне взяття на облік здійснюється на підставі копії (дубліката) медичної довідки закладу охорони здоров’я за формою № 070/0, що додана до попередньої заяви, якщо строк її дії не закінчився.

3. Посвідчення «Учасник війни» та його копія.

4. Паспорт.

 

ЗАКОНОДАВСТВО:

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187

строком на 18-21 день один раз на два роки

Учасники війни