Терміни виплати авансу та зарплати

Строки та періодичність виплати заробітної плати працівникам регулюються ст. 115 КЗпП  України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці».

Конкретні строки виплати заробітної плати мають бути встановлені в одному з таких документів:

- колективному договорі;

- нормативному акті роботодавця, погодженому з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а у разі відсутності таких органів — представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом).

 

При встановленні строків виплати заробітної плати у вищезазначених документах слід врахувати, що заробітна плата виплачується:

- у робочі дні за графіком роботи підприємства;

- не менше двох разів на місяць;

- через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів;

- не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

 

Першою половиною місяця вважається 15 календарних днів. Отже, заробітна плата за першу половину місяця (аванс) має виплачуватися в період з 16 по 22 число кожного місяця, а за другу — з 1 по 7 число наступного місяця.

 

При цьому у колективному договорі або іншому нормативному акті роботодавця має бути зазначена конкретна дата виплати заробітної плати, наприклад за першу половину місяця — 16 число місяця, а за другу — 1 число наступного місяця.

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

 

Приклад. У колективному договорі встановлено строк виплати заробітної плати за першу половину поточного місяця (авансу) — 16 число, а за другу (кінцевий розрахунок місячної заробітної плати) — 1 число наступного місяця.

Заробітну плату за першу половину квітня 2019 року необхідно виплати 16.04.2019, а заробітну плату за другу половину квітня 2019 року — не пізніше 26.04.2019 (за графіком роботи підприємства 01.05.2019  — вихідний день, тому заробітна плата вплачується напередодні).

При цьому виплата заробітної плати за першу половину травня 2019 року проводиться в термін, установлений у колективному договору, а саме 16 травня.

 

За консультаціями звертайтесь до відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області

за адресою: вул. Біляєва, буд. 18, м. Мелітополь, телефон 42-40-33.