Територіальний центр соціального обслуговування 

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Територіальний центр соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області надає соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання.

 

На отримання соціальних послуг в територіальному центрі мають право: 

 

- громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України; 

 

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в центрі державної служби зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, нижчий, ніж прожитковий мінімум сім’ї;

 

- громадяни з числа внутрішньо переміщених осіб;

 

- бездомні особи та особи, звільнені з місць позбавлення волі.

 

Територіальний центр соціального обслуговування здійснює свою діяльність відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

 

Для надання соціальних послуг громадяни подають письмову заяву управлінню соціального захисту населення за місцем проживання/перебування, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання громадянина для одержання медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі, до відповідного підприємства для отримання довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб і до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина
(у разі потреби).

 

З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, які подали заяву управлінню соціального захисту населення, а також наявності (відсутності) укладених громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа управління соціального захисту населення в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина.

 

У 5-денний строк після надходження запиту відповідні суб’єкти надають медичний висновок, довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) управління соціального захисту населення, який в одноденний строк після її надходження приймає рішення про надання або відмову в наданні послуг і надсилає такі документи територіальному центру разом із заявою громадянина та інформацією з Державного реєстру прав.

 

Після надходження зазначених документів територіальний центр протягом строку, визначених у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби, встановлює групи рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

Керівництво ТЦСО ММР ЗО

  В. о. директора ГРИЦАЄНКО Ольга Володимирівна (0619) 49-03-82

щопонеділка

8.00 – 17.00

щочетверга

8.00 – 12.00

 

 

Територіальний центр має у своєму складі 5 відділеннь:

 • відділення соціальної допомоги вдома;

 • відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;

 • відділення денного перебування;

 • відділення обліку бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

 • відділення житла соціального призначення.

 

Відділення соціальної допомоги вдома

Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають ІІІ, ІV і V групи рухової активності) і потребують сторонньої допомоги надання соціальних послуг  в домашніх умовах згідно з медичним висновком.

 

Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (ІІІ група рухової активності - два рази на тиждень, ІV - три рази, V - п'ять разів), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів щодо їх задоволення.

 

Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги, як догляд вдома:

- приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування, доставка гарячих обідів, у тому числі з їдалень, кафе, інших закладів (підприємств) ресторанного господарства; 

- придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет,  журналів,  медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;

- виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров'я, організація  консультацій лікарів та інших спеціалістів; 

- допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни, виконанні різних видів дрібних ремонтних робіт у приміщенні, ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом;

- оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних  послуг та інших  видів соціальної допомоги, внесення платежів; 

- читання преси;

- допомога в обробітку присадибних ділянок (площа  обробітку присадибних  ділянок визначається разом з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування,  але  небільш як 0,02 гектара); 

- оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до  будинку-інтернату чи стаціонарного відділення територіального центру,  геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів; 

- сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації;

- оформлення замовлень та організація контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побуту, зв'язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури сільськогосподарськими підприємствами тощо;

- вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у державних  органах, на підприємствах, в  установах  і організаціях;

-  інші соціальні послуги. 

 

Під час надання соціальних послуг відділення соціальної допомоги  вдома може надавати  у тимчасове  користування  громадян наявні у нього технічні та інші засоби реабілітації. 

 

Відділення соціальної допомоги вдома може надавати соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам (які досягли 18-річного віку), хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як на чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні їм забезпечити їм догляд і допомогу.

 

Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

Місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, що утворив територіальний центр, може приймати, як виняток, рішення (розпорядження) про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

 

Для прийняття на облік у відділення соціальної допомоги вдома потрібні наступні документи:

 

1) письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

3) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

4) інформація з Державного реєстру прав, надана посадовою особою управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

5) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

6) виписка з протоколу рішення виконавчого комітету ММРЗО про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

7) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

 

Завідувач відділення ЧОРНЕНЬКА Наталя Борисівна (0619) 47-71-38, 068 92114 42

                                       вул. Павла Дзяковича, 50

 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального  центру (далі - відділення адресної допомоги) утворюється для обслуговування не менш як 500 громадян в рік, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують  натуральної  чи  грошової допомоги.

 

Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян:

- одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби; 

- предметами побутової гігієни;

- продовольчими та промисловими товарами;

- гарячими обідами тощо.

Відділення адресної  допомоги  надає  на платній та безоплатній основі перукарські послуги,  взуття, послуг із  заготівлі  та завезення палива, розпилювання дров тощо.

 

Відділення  адресної  допомоги  здійснює   обслуговування громадян за умови подання:

 • письмової заяви;

 • довідки про склад сім'ї або  зареєстрованих  у  житловому приміщенні/будинку осіб;

 • довідки про доходи всіх членів сім'ї.

За згодою громадянина складається акт обстеження його матеріально-побутових  умов.

 

Завідувач відділення МОЖАРОВСЬКА Ірина Михайлівна (0619) 47-71-38, 068 921 14 42

                                      вул. Павла Дзяковича, 50

Відділення денного перебування

Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової та психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров'я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.

 

Згідно Державного стандарту соціальної адаптації відділення денного перебування надає такі послуги:

 • допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації;

 • залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації;

 • надання інформації з питань соціального захисту населення;

 • навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;

 • представництво інтересів;

 • корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;

 • надання психологічної підтримки;

 • допомога в оформленні документів;

 • допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків;

 • організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку;

 • допомога в організації денної зайнятості та дозвілля;

 • сприяння організації та діяльності груп самодопомоги.

 

Завідувач відділення БОЙКО Христина Вікторівна (0619) 47-71-38, 068 884 47 80

                                      вул. Павла Дзяковича, 50; вул. Ярослава Мудрого, 17.

 

Відділення обліку бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Відділення обліку бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі створюється для ведення обліку осіб, що не мають житлового приміщення (будинку, квартири, кімнати тощо), яке вони можуть використовувати для проживання, перебування і в якому можуть бути зареєстровані.

 

Метою діяльності відділення є соціальна реінтеграція бездомних осіб у суспільство. Діяльність спрямована на поступове повернення особи до повноцінного самостійного життя шляхом надання їй комплексу соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб, а саме:

 - представництво інтересів (встановлення зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, допомога в оформленні або відновленні документів тощо);

 - консультування (психологічне консультування, допомога в аналізі життєвої ситуації, сприяння в отриманні безоплатної правової допомоги);

 - соціальний супровід (обстеження, оцінка потреб, визначення шляхів їх вирішення, оцінка результатів виконання соціального супроводу);

 - соціально-психологічна реабілітація (забезпечення одягом і взяттям, харчуванням; організація отримання медичних послуг, медичного обстеження тощо).

 

Відділення надає послуги на підставі письмової заяви бездомної особи, громадянина України, що досягли 18-річного віку, особам без громадянства, які постійно на законних підставах проживали, а після втрати права на житло продовжують проживати на території України.

 

Підставою для зарахування особи до відділення є:

- особиста письмова заява;

- флюорографічне обстеження.

 

До відділення не приймаються особи, які під час звернення перебували

у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння

 

При відмові в зарахування до відділення особі вказується причина відмови та видається направлення до відповідних (профільних) соціальних служб, закладів охорони здоров’я, підприємств, організацій незалежно від форм власності, які в змозі посприяти вирішенню проблеми особи.

 

Завідувач відділення ВАКУЛЕНКО Ірина Володимирівна (0619) 49-03-81

                                      вул. Павла Дзяковича, 50

Відділення житла соціального призначення

Відділення створено для надання соціального житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та інших громадян України, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради Запорізької області та стосовно яких прийнято рішення наглядової ради щодо забезпечення соціальним житлом.

                                       

Завідувач відділення  ТИГА Наталя Валеріївна (0619) 47-71-38, 068 921 14 42

                                      вул. Павла Дзяковича, 50

Дізнатися більше про діяльність територіального центру можна

також на офіційному веб-порталі Мелітопольської міської ради