«Співпраця з УФСІ: житло для ВПО»

Перелік документів для надання житлових приміщень внутрішньо переміщеним особам:

1) заява встановленого зразка з підписами всіх повнолітніх членів сім'ї ;

2) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

У разі подання заяви уповноваженим представником ВПО пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

3) копія довідки ВПО про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

4) акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) за наявності умов, визначених в абз. З п. 2 Порядку затвердженого рішенням виконавчого комітету ММР ЗО від 12.12.2019 № 250/8, а саме:

у разі наявності у власності ВПО або членів її сім’ї житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах ніж тимчасово окуповані території у Донецькій і Луганській областях Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної,безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного Комісією за формою затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».

 

5) копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

6) довідки про доходи заявника та всіх членів його сім’ї за попередні шість місяців;

7) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків

8) копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житла з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Адреса відділу реєстрації виконавчого комітету Мелітопольської міської ради:

м. Мелітополь вул. Грушевського, 27.