Інформація

про  стан укладання колективних договорів на підприємствах,

в організаціях та установах м. Мелітополя станом на 31 грудня 2018 року

з/п

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

9.1.

 

9.2.

 

 

9.3.

 

9.4.

 

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

Місто

Кількість підприємств, установ, організацій, які є юридичними особами, всього *

в т.ч. з чисельністю працюючих до 50 осіб

кількість працюючих осіб на цих підприємствах

 

Кількість підприємств, установ, організацій, які є юридичними особами, що не проводять виробничу діяльність і не мають найманих працівників *

 

Кількість підприємств, установ, організацій, які є юридичними особами, що мають чисельність працюючих від 1 до 5 осіб *

 

Кількість підприємств, установ, організацій, які є юридичними особами, що мають чисельність працюючих від 6 до 10 осіб *

 

Кількість підприємств, установ, організацій, фізичних та юридичних осіб на яких укладено колективні договори, всього

в т.ч. з початку року ( наростаючим підсумком)

кількість працюючих осіб на цих підприємствах

 

Кількість підприємств, установ, організацій, фізичних та юридичних осіб, які зареєстрували колективні договори, всього

в т.ч. з початку року (наростаючим підсумком)

кількість працюючих осіб на цих підприємствах

 

Кількість укладених колективних договорів, які мають зобов’язання, що суперечать чинному законодавству та до яких при реєстрації надані зауваження та пропозиції, всього

в т.ч. з питань:

- зайнятості **

- оплати праці**

- охорони праці**

 

Кількість колективних .договорів, до яких внесені зміни та доповнення на підставі наданих при реєстрації зауважень та пропозицій

 

Кількість зареєстрованих колективних договорів, які передбачають:

- зростання заробітної плати

- гарантії щодо соціального захисту ветеранів праці**

- застосування скорочених форм праці

в т.ч. що  мають конкретний характер**

 

Вивільнення працівників

в т.ч.  що мають конкретний характер**

-встановлення рівня  заробітної плати менше за:

-законодавчо встановлену мінімальну заробітну плату **

-рівень, передбачений галузевою угодою **

 

Кількість зареєстрованих кол.договорів, які не передбачають погашення заборгованості з виплати заробітної плати за її наявністю

 

Кількість колдоговорів, які передбачають положення щодо забезпечення соціального захисту співробітників-учасників АТО та членів сімей загиблих

 

Кількість кол.договоров, які передбачають положення щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях та соц.захист працівників , які живуть з ВІЛ-інфекцією

01.04.

 

 

2734

855

5429

 

 

1794

 

 

 

 

317

 

 

 

101

 

 

 

655

 

8

22893

 

 

 

625

8

22699

 

 

 

5

 

3

3

3

 

 

8

 

 

 

 

8

 

-

8

-

 

8

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

-

Станом на:

01.05.

 

 

2731

856

5430

 

 

1791

 

 

 

 

304

 

 

 

100

 

 

 

655

 

9

23619

 

 

 

625

9

23419

 

 

 

6

 

 

3

4

3

 

 

10

 

 

 

 

9

 

-

9

-

 

9

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

01.06.

 

 

2742

863

5584

 

 

1797

 

 

 

 

547

 

 

 

101

 

 

 

637

 

12

23771

 

 

 

608

12

23570

 

 

 

8

 

 

5

4

3

 

 

13

 

 

 

 

12

 

2

10

-

 

11

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

01.07.

 

 

2752

861

5433

 

 

1810

 

 

 

 

317

 

 

 

94

 

 

 

639

 

14

23657

 

 

 

610

14

23457

 

 

 

10

 

 

7

6

4

 

 

13

 

 

 

 

14

 

2

12

-

 

13

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

01.10.

 

 

2847

887

5700

 

 

1873

 

 

 

 

559

 

 

 

108

 

 

 

642

 

17

23925

 

 

 

613

17

23723

 

 

 

12

 

 

9

7

4

 

 

18

 

 

 

 

17

 

5

13

-

 

15

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

31.12.

 

 

2918

876

6025

 

 

1961

 

 

 

 

523

 

 

 

107

 

 

 

645

 

23

24071

 

 

 

616

23

23870

 

 

 

15

 

 

11

9

6

 

 

21

 

 

 

 

23

 

10

18

-

 

20

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

На виконання пункту 7 Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» від 13.02.2013 № 115, управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, повідомляє, що протягом 2018 року проведена повідомна реєстрація однієї Територіальної галузевої угоди, двадцяти трьох колективних договорів, та тридцяти восьми змін та доповнень до колективних договорів підприємств (установ, організацій) м. Мелітополя, а саме:

 

- реєстрація колективного договору ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж» на 2018 рік, який підписали від адміністрації – директор    ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж», від трудового колективу – голова первинної профспілкової організації ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж», зареєстровано 03.01.2018 № 01-18;

 

- реєстрація колективного договору Мелітопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізької області на 2018 – 2020 роки, який підписали від адміністрації – начальник Мелітопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізької області, від трудового колективу – голова профспілкового комітету Мелітопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізької області, зареєстровано 09.01.2018 № 02-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору КП «Чистота» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2017 – 2021 роки, які підписали від адміністрації – директор КП «Чистота» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – уповноважений представник трудового колективу КП «Чистота» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 03.01.2018 № 03-18;

 

- реєстрація колективного договору ТОВ «Мелітопольське експертно-технічне агентство нерухомого майна» на 2018 – 2021 роки, який підписали від адміністрації – директор ТОВ «Мелітопольське експертно-технічне агентство нерухомого майна», від трудового колективу – представник трудового колективу ТОВ «Мелітопольське експертно-технічне агентство нерухомого майна», зареєстровано 25.01.2018 № 04-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору КП «Міськсвітло» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2017 – 2021 роки, які підписали від адміністрації – директор КП «Міськсвітло» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу –представник трудового колективу КП «Міськсвітло» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 29.01.2018 № 05-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору КП «Житломасив» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2015 – 2017 роки, які підписали від адміністрації – директор КП «Житломасив» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – представник трудового колективу КП «Житломасив» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 06.02.2018 № 06-18;

 

- реєстрація колективного договору Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2018 – 2023 роки, який підписали від адміністрації – директор Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – голова первинної профспілкової організації Центру Профспілки міського комітету профспілок працівників державних закладів, зареєстровано 13.02.2018 № 07-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору ПАТ «Гідросила МЗТГ» на 2014 – 2016 роки, які підписали від адміністрації – голова правління – генеральний директор ПАТ «Гідросила МЗТГ», від трудового колективу – голова ради трудового колективу ПАТ «Гідросила МЗТГ», зареєстровано 19.02.2018  № 08-18;

 

- реєстрація колективного договору ТОВ «Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні» на 2018 рік, який підписали від адміністрації – генеральний директор ТОВ «Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні», від трудового колективу – голова представницького органу громадської організації «Мелітополь – ХХІ століття», зареєстровано 15.02.2018 № 09-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2016 – 2017 роки, які підписали від адміністрації – директор КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу –представник трудового колективу КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 19.02.2018                 № 10-18;

 

- реєстрація колективного договору КУ «Мелітопольська станція переливання крові» Запорізької обласної ради на 2018 – 2022 роки, який підписали від адміністрації – головний лікар КУ «Мелітопольська станція переливання крові» Запорізької обласної ради, від трудового колективу – голова первинної профспілкової організації КУ «Мелітопольська станція переливання крові» Запорізької обласної ради, зареєстровано 19.02.2018               № 11-18;

 

- реєстрація колективного договору ПП «Центр комп’ютерної томографії» на 2018 – 2023 роки, який підписали від адміністрації – директор ПП «Центр комп’ютерної томографії», від трудового колективу – голова ради трудового колективу ПП «Центр комп’ютерної томографії», зареєстровано 20.02.2018     № 12-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору ТОВ «Інструмент центр» на 2016 – 2020 роки, які підписали від адміністрації – директор ТОВ «Інструмент центр», від трудового колективу –представник трудового колективу ТОВ «Інструмент центр», зареєстровано 20.02.2018 № 13-18;

 

- реєстрація колективного договору ТОВ фірма «Малахіт» на 2018 – 2023 роки, який підписали від адміністрації – директор ТОВ фірма «Малахіт», від трудового колективу – голова зборів за дорученням трудового колективу ТОВ фірма «Малахіт», зареєстровано 21.02.2018 № 14-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору Територіального центру соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2016 – 2019 роки, які підписали від адміністрації – заступник директора Територіального центру соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації Територіального центру соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 05.03.2018 № 15-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2016 – 2017 роки, які підписали від адміністрації – директор КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – представник трудового колективу КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 05.03.2018 № 16-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору КУ «Мелітопольська станція переливання крові» Запорізької обласної ради на 2018 – 2022 роки, які підписали від адміністрації – головний лікар КУ «Мелітопольська станція переливання крові» Запорізької обласної ради, від трудового колективу – голова первинної профспілкової організації КУ «Мелітопольська станція переливання крові» Запорізької обласної ради, зареєстровано 23.03.2018                № 17-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору ПрАТ «Мелітопольський компресор» на 2017 – 2019 роки, які підписали від адміністрації – генеральний директор ПрАТ «Мелітопольський компресор», від трудового колективу – голова первинної профспілкової організації ПрАТ «Мелітопольський компресор», зареєстровано 28.03.2018 № 18-18;

 

 

- зміни та доповнення до колективного договору Приазовського національного природного парку на 2017 – 2019 роки, які підписали від адміністрації – директора Приазовського національного природного парку, від трудового колективу – голова трудового колективу Приазовського національного природного парку, зареєстровано 03.04.2018 № 19-18;

 

- реєстрація колективного договору ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» на 2018 рік, який підписали від адміністрації – виконуючий обов’язки директора ТОВ «Мелітопольські теплові мережі», від трудового колективу – голова профспілкового комітету ТОВ «Мелітопольські теплові мережі», зареєстровано 04.04.2018 № 20-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору Мелітопольського міжрайонного управління водного господарства на 2015 – 2019 роки, які підписали від адміністрації – начальник Мелітопольського міжрайонного управління водного господарства, від трудового колективу – голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації Мелітопольського міжрайонного управління водного господарства, зареєстровано 16.04.2018 № 21-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору КУ «Мелітопольська міська дитяча лікарня» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2015 – 2019 роки, які підписали від адміністрації – виконуючий обов’язки головного лікаря КУ «Мелітопольська міська дитяча лікарня» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – голова профспілкового комітету КУ «Мелітопольська міська дитяча лікарня» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 05.05.2018     № 22-18;

 

- реєстрація колективного договору ТОВ «Садовий центр «Росток» на 2018 – 2022 роки, який підписали від адміністрації – виконуючий обов’язки директора ТОВ «Садовий центр «Росток», від трудового колективу – представник трудового колективу ТОВ «Садовий центр «Росток», зареєстровано 11.05.2018 № 23-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору КП «Житломасив» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2015 – 2017 роки, які підписали від адміністрації – директор КП «Житломасив» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – представник трудового колективу КП «Житломасив» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 11.05.2018 № 24-18;

 

- реєстрація колективного договору ТОВ «Лідер» на 2018 рік, який підписали від адміністрації – директор ТОВ «Лідер», від трудового колективу – уповноважений представник трудового колективу ТОВ «Лідер», зареєстровано 21.05.2018 № 25-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору Мелітопольського міського центру зайнятості на 2015 – 2020 роки, які підписали від адміністрації – директор Мелітопольського міського центру зайнятості, від трудового колективу – голова первинної профспілкової організації Мелітопольського міського центру зайнятості, зареєстровано 21.05.2018      № 26-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького на 2017 – 2020 роки, які підписали від адміністрації – ректор Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького, від трудового колективу – голова первинної профспілкової організації Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького, зареєстровано 21.05.2018 № 27-18;

 

- реєстрація колективного договору КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2018 рік, який підписали від адміністрації – директор КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – голова первинної профспілкової організації КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 21.05.2018 № 28-18;

 

- реєстрація колективного договору КУ «Агенція розвитку Мелітополя» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2018 – 2020 роки, який підписали від адміністрації – директор КУ «Агенція розвитку Мелітополя» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – представник найманих працівників КУ «Агенція розвитку Мелітополя» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 04.06.2018     № 29-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору Територіального центру соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2016 – 2019 роки, які підписали від адміністрації – заступник директора Територіального центру соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – голова профспілкового комітету первинної профспілкової Територіального центру соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 06.06.2018 № 30-18;

 

- реєстрація колективного договору КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2018 – 2023 роки, який підписали від адміністрації – директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – представник трудового колективу КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 25.06.2018     № 31-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору КП «Житломасив» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2015 – 2017 роки, які підписали від адміністрації – директор КП «Житломасив» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – представник трудового колективу КП «Житломасив» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 13.06.2018 № 32-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору Мелітопольського міжрайонного управління водного господарства на 2015 – 2019 роки, які підписали від адміністрації – начальник Мелітопольського міжрайонного управління водного господарства, від трудового колективу – голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації Мелітопольського міжрайонного управління водного господарства, зареєстровано 21.06.2018 № 33-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору КП «Чистота» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2017 – 2021 роки, які підписали від адміністрації – директор КП «Чистота» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу –уповноважений  представник трудового колективу КП «Чистота» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 03.07.2018 № 34-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору ДНЗ «Мелітопольське вище  професійне училище» на 2016 – 2019 роки, які підписали від адміністрації – директор ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище», від трудового колективу – голова первинної профспілкової організації ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище», зареєстровано 03.07.2018 за № 35-18;

 

- реєстрація колективного договору ТОВ «Умвельт Мелітополь» на 2018 – 2019 роки, який підписали від адміністрації – генеральний директор ТОВ «Умвельт Мелітополь», від трудового колективу – голова профспілкового комітету ТОВ «Умвельт Мелітополь», зареєстровано 19.07.2018 за № 36-18;

 

- реєстрація Територіальної галузевої угоди між виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради Запорізької області та Запорізькою обласною організацією профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2018 рік, яку підписали Мелітопольський міський голова та голова Запорізької обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, зареєстровано 20.07.2018 за № 37-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору КП «Чистота» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2017 – 2021 роки, які підписали від адміністрації – директор КП «Чистота» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – уповноважений представник трудового колективу КП «Чистота» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 01.08.2018 за № 38-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору ПрАТ «Мелітопольський компресор» на 2017 – 2019 роки, які підписали від адміністрації – генеральний директор ПрАТ «Мелітопольський компресор», від трудового колективу – голова первинної профспілкової організації ПрАТ «Мелітопольський компресор», зареєстровано 21.08.2018 за № 39-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору структурного підрозділу «Мелітопольське локомотивне депо» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», які підписали від адміністрації – начальник структурного підрозділу «Мелітопольське локомотивне депо» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», від трудового колективу – голова первинної профспілкової організації ВСП «Мелітопольське локомотивне депо» ДП «Придніпровська залізниця» та голова вільної профспілки Мелітопольського локомотивного депо, зареєстровано 04.09.2018 за № 40-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору ТОВ «Садовий центр «Росток» на 2018 – 2022 роки, які підписали від адміністрації – виконуючий обов’язки  директора ТОВ «Садовий центр «Росток», від трудового колективу – представник трудового колективу ТОВ «Садовий центр «Росток», зареєстровано 04.09.2018 за № 41-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору ДНЗ «Мелітопольське вище  професійне училище» на 2016 – 2019 роки, які підписали від адміністрації –директор ДНЗ «Мелітопольське вище  професійне училище», від трудового колективу – голова первинної профспілкової організації ДНЗ «Мелітопольське вище  професійне училище», зареєстровано 10.09.2018 за      № 42-18;

 

- реєстрація колективного договору ТОВ «МПІ –АГРО»на 2018 – 2020 роки, який підписали від адміністрації – генеральний директор ТОВ «МПІ –АГРО», від трудового колективу – представник трудового колективу ТОВ «МПІ –АГРО», зареєстровано 13.09.2018 за № 43-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору Ліцею № 19 Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2017 – 2020 роки, які підписали від адміністрації – директор Ліцею № 19 Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації Мелітопольська міська гімназія № 19 Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 14.09.2018 за № 44-18;

 

- реєстрація колективного договору ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат» на 2018 – 2019 роки, який підписали від адміністрації –директор ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат», від трудового колективу – голова первинної профспілкової організації ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат», зареєстровано 01.10.2018 за № 45-18;

 

- зміни та доповнення до колективного КП «Житломасив» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2015 – 2017 роки, які підписали від адміністрації – директор КП «Житломасив» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – представник трудового колективу КП «Житломасив» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 03.10.2018 за № 46-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору ПАТ «Гідросила МЗТГ»  на 2014 - 2016 роки, які підписали від адміністрації – голова правління – генеральний директор ПАТ «Гідросила МЗТГ», від трудового колективу – голова ради трудового колективу ПАТ «Гідросила МЗТГ», зареєстровано 03.10.2018 за № 47-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору КП «Комунальна власність» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2017 – 2027 роки, які підписали від адміністрації – директор КП «Комунальна власність» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – голова профспілкового комітету КП «Комунальна власність» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 03.10.2018 за № 48-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору Територіального центру соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2016 – 2019 роки, які підписали від адміністрації – заступник директора Територіального центру соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації Територіального центру соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 05.10.2018 за № 49-18;

 

- реєстрація колективного договору управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2018 - 2021 роки, який підписали від адміністрації – начальник управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – голова первинної профспілкової організації управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 17.10.2018 за № 50-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору ТОВ «МПІ –АГРО» на 2018 – 2020 роки, які підписали від адміністрації – генеральний директор ТОВ «МПІ –АГРО», від трудового колективу –  представник трудового колективу ТОВ «МПІ –АГРО», зареєстровано 17.10.2018 за № 51-18;

 

- реєстрація колективного договору ТОВ «Торговий дім «Біол» на 2018 - 2023 роки, який підписали від адміністрації – директор  ТОВ «Торговий дім «Біол», від трудового колективу – голова ради трудового колективу                    ТОВ «Торговий дім «Біол», зареєстровано 24.10.2018 за № 52-18;

 

- зміни та доповнення до колективного КУ «Мелітопольська станція переливання крові» Запорізької обласної ради на 2018 – 2022 роки, які підписали від адміністрації – головний лікар КУ «Мелітопольська станція переливання крові» Запорізької обласної ради, від трудового колективу – голова первинної профспілкової організації КУ «Мелітопольська станція переливання крові» Запорізької обласної ради, зареєстровано 13.11.2018 за      № 53-18;

 

- зміни та доповнення до колективного договору КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2018 - 2023 роки, які підписали від адміністрації – директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – представник трудового колективу КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 13.11.2018 за № 54-18;

 

- зміни та доповнення до колективного КП «Житломасив» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2015 – 2017 роки, які підписали від адміністрації – директор КП «Житломасив» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – представник трудового колективу КП «Житломасив» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 13.11.2018 за № 55-18;

 

- зміни та доповнення до колективного ПрАТ «Мелітопольський компресор» на 2017 – 2019 роки, які підписали від адміністрації – голова правління ПрАТ «Мелітопольський компресор», від трудового колективу – голова первинної профспілкової організації ПрАТ «Мелітопольський компресор», зареєстровано 13.11.2018 за № 56-18;

 

- реєстрація колективного договору КЗ «Центру позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2018 – 2020 роки, який підписали від адміністрації –директор КЗ «Центру позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу –голова первинної профспілкової організації КЗ «Центру позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 13.11.2018 за № 57-18;

 

- зміни та доповнення до колективного КУ «Мелітопольська станція переливання крові» Запорізької обласної ради на 2018 – 2022 роки, які підписали від адміністрації – головний лікар КУ «Мелітопольська станція переливання крові» Запорізької обласної ради, від трудового колективу – голова первинної профспілкової організації КУ «Мелітопольська станція переливання крові» Запорізької обласної ради, зареєстровано 10.12.2018 за № 58-18;

 

- реєстрація колективного договору управління молоді та спорту Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2018 – 2022 роки, який підписали від адміністрації – начальник управління молоді та спорту Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу – уповноважений працівник трудового колективу управління молоді та спорту Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 10.12.2018 за № 59-18;

 

- реєстрація колективного договору КУ «Стадіон «Спартак» ім. О. Олексенка Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2018 – 2022 роки, який підписали від адміністрації – директор КУ «Стадіон «Спартак» ім. О. Олексенка Мелітопольської міської ради Запорізької області, від трудового колективу –  голова профспілкового комітету КУ «Стадіон «Спартак» ім. О. Олексенка Мелітопольської міської ради Запорізької області, зареєстровано 13.12.2018 за № 60-18;

 

- зміни та доповнення до колективного Мелітопольського міжрайонного управління водного господарства на 2015 – 2019 роки, які підписали від адміністрації – начальник Мелітопольського міжрайонного управління водного господарства, від трудового колективу – голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації Мелітопольського міжрайонного управління водного господарства, зареєстровано 17.12.2018 за № 61-18;

 

- реєстрація колективного договору Мелітопольського міськрайонного центру зайнятості на 2019 - 2024 роки, який підписали від адміністрації – директор  Мелітопольського міськрайонного центру зайнятості, від трудового колективу – голова профспілкового комітету Мелітопольського міськрайонного центру зайнятості, зареєстровано 17.12.2018 за № 62-18.