Соціальні послуги

 

 

Законом України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII визначено наступне.

Соціальні послуги – це дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. Особі/сім’ї можуть надаватися одна або одночасно декілька соціальних послуг. Порядок організації надання соціальних послуг затверджується Кабінетом Міністрів України. Державні стандарти соціальних послуг та порядок їх розроблення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Базові соціальні послуги – це соціальні послуги, надання яких отримувачам соціальних послуг відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» забезпечується Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, а також виконавчими органами сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, створених згідно із законом та перспективним планом формування територій громад і визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в порядку, встановленому законом.

Базовими є наступні соціальні послуги:

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013  № 452

Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013  № 760

денний догляд,

догляд вдома

підтримане проживання

соціальна адаптація

соціальна інтеграція та реінтеграція

надання притулку

екстрене (кризове) втручання

консультування

соціальний супровід

представництво інтересів

посередництво (медіація)

соціальна профілактика

натуральна допомога

фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору

-

переклад жестовою мовою

догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних

супровід під час інклюзивного навчання

проєкт

інформування

-

Основними напрямками соціальних послуг є соціальна профілактика (запобігання виникненню складних життєвих обставин та/або потрапляння особи/сім’ї в такі обставини), соціальна підтримка (сприяння подоланню особою/сім’єю складних життєвих обставин), соціальне обслуговування (мінімізація для особи/сім’ї негативних наслідків складних життєвих обставин, підтримка їх життєдіяльності, соціального статусу та включення у громаду).

За типами соціальні послуги поділяються на:

- прості соціальні послуги, що не передбачають надання постійної або систематичної комплексної допомоги (інформування, консультування, посередництво, надання притулку, представництво інтересів тощо);

- комплексні соціальні послуги, що передбачають узгоджені дії фахівців з надання постійної або систематичної комплексної допомоги (догляд, виховання, спільне проживання, соціальний супровід, кризове втручання, підтримане проживання, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція тощо);

- комплексні спеціалізовані соціальні послуги, що надаються певній категорії отримувачів соціальних послуг (ВІЛ-інфікованим особам, особам із залежністю від психотропних речовин, особам, які постраждали від торгівлі людьми, біженцям, особам із психічними розладами та іншим);

- допоміжні соціальні послуги, що надаються у вигляді натуральної допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, санітарно-гігієнічні засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, взуття та інші предмети першої необхідності, організація харчування, забезпечення паливом тощо) та технічних послуг (транспортні послуги, переклад жестовою мовою тощо).

Залежно від місця надання, соціальні послуги здійснюються за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома); у приміщенні надавача соціальних послуг (стаціонарно - в умовах цілодобового перебування (проживання) отримувача соціальної послуги із забезпеченням харчуванням та умовами для проживання та напівстаціонарно - протягом визначеного часу доби з умовами для нічного або денного перебування); за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці.

Залежно від строку надання, соціальні послуги здійснюються екстрено (кризово) - невідкладно (протягом доби) у зв’язку з обставинами, що загрожують життю та/або здоров’ю отримувача соціальних послуг; постійно - не менше одного разу на місяць протягом більше одного року; тимчасово - не менше одного разу на місяць протягом до одного року; одноразово.

Класифікатором соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати затверджено Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.06.2020  № 429.

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг» від 03.03.2020 № 185

Постанова Кабінету Міністрів України «Про організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020 № 587

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності» від 01.06.2020 № 430

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги" від 01.06.2020 № 427

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги" від 01.06.2020 № 428

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг" від 01.06.2020 № 429

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг" від 01.06.2020 № 449

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення" від 01.06.2020 № 450

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі».

Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.11.2020 № 769 «Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 січня 2021 р. за № 21/35643.

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах» від 20.01.2014 № 28

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Методики оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залученням бюджетних коштів для надання соціальних послуг" від 26.03.2015  № 332

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг» від 16.06.2020 № 419

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім'ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах" від 13.07.2018  № 1005

Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.06.2017  № 956

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 19.09.2013  № 596

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013  № 452

Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013  № 760

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015  № 514

Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.08.2013  № 495

Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016  № 716

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015  № 678

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015  № 1261

Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016  № 892

Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.06.2020  № 429

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 31.03.2016  № 318

Наказ Міністерства соціальної політики Укріїни від 10.09.2015  № 912