Соціальні послуги

 

 

Законом України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII визначено наступне.

Соціальні послуги – це дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. Особі/сім’ї можуть надаватися одна або одночасно декілька соціальних послуг. Порядок організації надання соціальних послуг затверджується Кабінетом Міністрів України. Державні стандарти соціальних послуг та порядок їх розроблення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Базові соціальні послуги – це соціальні послуги, надання яких отримувачам соціальних послуг відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» забезпечується Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, а також виконавчими органами сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, створених згідно із законом та перспективним планом формування територій громад і визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в порядку, встановленому законом.

Базовими є наступні соціальні послуги:

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013  № 452

Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013  № 760

денний догляд,

догляд вдома

підтримане проживання

соціальна адаптація

соціальна інтеграція та реінтеграція

надання притулку

екстрене (кризове) втручання

консультування

соціальний супровід

представництво інтересів

посередництво (медіація)

соціальна профілактика

натуральна допомога

фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору

-

переклад жестовою мовою

догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних

супровід під час інклюзивного навчання

проєкт

інформування

-

Основними напрямками соціальних послуг є соціальна профілактика (запобігання виникненню складних життєвих обставин та/або потрапляння особи/сім’ї в такі обставини), соціальна підтримка (сприяння подоланню особою/сім’єю складних життєвих обставин), соціальне обслуговування (мінімізація для особи/сім’ї негативних наслідків складних життєвих обставин, підтримка їх життєдіяльності, соціального статусу та включення у громаду).

За типами соціальні послуги поділяються на:

- прості соціальні послуги, що не передбачають надання постійної або систематичної комплексної допомоги (інформування, консультування, посередництво, надання притулку, представництво інтересів тощо);

- комплексні соціальні послуги, що передбачають узгоджені дії фахівців з надання постійної або систематичної комплексної допомоги (догляд, виховання, спільне проживання, соціальний супровід, кризове втручання, підтримане проживання, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція тощо);

- комплексні спеціалізовані соціальні послуги, що надаються певній категорії отримувачів соціальних послуг (ВІЛ-інфікованим особам, особам із залежністю від психотропних речовин, особам, які постраждали від торгівлі людьми, біженцям, особам із психічними розладами та іншим);

- допоміжні соціальні послуги, що надаються у вигляді натуральної допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, санітарно-гігієнічні засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, взуття та інші предмети першої необхідності, організація харчування, забезпечення паливом тощо) та технічних послуг (транспортні послуги, переклад жестовою мовою тощо).

Залежно від місця надання, соціальні послуги здійснюються за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома); у приміщенні надавача соціальних послуг (стаціонарно - в умовах цілодобового перебування (проживання) отримувача соціальної послуги із забезпеченням харчуванням та умовами для проживання та напівстаціонарно - протягом визначеного часу доби з умовами для нічного або денного перебування); за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці.

Залежно від строку надання, соціальні послуги здійснюються екстрено (кризово) - невідкладно (протягом доби) у зв’язку з обставинами, що загрожують життю та/або здоров’ю отримувача соціальних послуг; постійно - не менше одного разу на місяць протягом більше одного року; тимчасово - не менше одного разу на місяць протягом до одного року; одноразово.

Класифікатором соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати затверджено Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.06.2020  № 429.

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг» від 03.03.2020 № 185

Постанова Кабінету Міністрів України «Про організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020 № 587

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності» від 01.06.2020 № 430

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги" від 01.06.2020 № 427

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги" від 01.06.2020 № 428

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг" від 01.06.2020 № 429

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг" від 01.06.2020 № 449

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення" від 01.06.2020 № 450

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі».

Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.11.2020 № 769 «Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 січня 2021 р. за № 21/35643.

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах» від 20.01.2014 № 28

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Методики оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залученням бюджетних коштів для надання соціальних послуг" від 26.03.2015  № 332

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг» від 16.06.2020 № 419

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім'ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах" від 13.07.2018  № 1005

Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.06.2017  № 956

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 19.09.2013  № 596

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013  № 452

Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013  № 760

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015  № 514

Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.08.2013  № 495

Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016  № 716

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015  № 678

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015  № 1261

Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016  № 892

Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.06.2020  № 429

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 31.03.2016  № 318

Наказ Міністерства соціальної політики Укріїни від 10.09.2015  № 912

Стратегія розвитку системи надання соціальних послуг згідно з потребами населення  на 2019 – 2021 роки

 1. ВСТУП

Важливе місце у розробленні та реалізації принципів і механізмів управління системою надання соціальних послуг,забезпеченні соціального обслуговування мешканців нашого міста, належить уповноваженому органу у системі соціального захисту населення – управлінню соціального захисту населення Мелітопольської міської ради(далі - управління) та його підпорядкованим підрозділам:

 • Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради;

 • Територіальному центру соціального обслуговування Мелітопольської міської ради;

 • Мелітопольському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

Робота управління базується на виконанні основних завдань з метою забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян з питань соціального захисту: призначенні та виплаті всіх видів адресної допомоги, житлових субсидій, наданні пільг, здійсненні нагляду та контролю за правильністю надання пільг та застосування законодавства при призначенні (перерахунку) виплати пенсій, дотриманні трудового законодавства, сприянні у вирішенні актуальних питань соціального захисту незахищених категорій громадян та інше.

Метою діяльності Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради є надання дітям та дорослим з інвалідністю можливості максимальної самостійності, розвитку їх здібностей, побутових і соціальних навичок для інтеграції в життя сім’ї та громадськості. В центрі застосовуються прогресивні методи психологічної, педагогічної, соціальної, фізичної реабілітації і професійної орієнтації.

Діяльність Територіального центру соціального обслуговування Мелітопольської міської ради націлена на сприяння у розв’язанні проблемних питань і надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, зокрема осіб похилого віку, підтриманні життєдіяльності і соціальної активності самотніх непрацездатних громадян та надання їм допомоги. Соціально-демографічна структура сучасного суспільства характеризується постійним збільшенням кількості літніх та одиноких людей, тому важливою перевагою соціального обслуговування Територіального центру є надання необхідної допомоги ще й за місцем проживання таких осіб.

Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді реалізує в місті Мелітополі  заходи державної політики щодо сімей, дітей та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах.  Головне завдання центру – професійна допомога клієнтам у визначенні причин власних проблем і подальший спільний пошук можливостей для їх вирішення шляхом надання комплексу соціальних послуг.

Надання якісних соціальних послуг залежить від можливостей наявної мережі установ та закладів, діяльність яких відповідає вимогам нормативно-правових актів, переформатування надання послуг, запровадженні інноваційних моделей соціального обслуговування у відповідності до потреб громади. На сьогодні система надання соціальних послуг набуває особливого значення та потребує розвитку та інновацій зі збереженням головних принципів їх надання:адресності та індивідуального підходу; доступності та відкритості; добровільності вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг; гуманності; комплексності; максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що надають соціальні послуги; законності; соціальної справедливості; забезпечення конфіденційності суб’єктами, що надають соціальні послуги; дотримання суб’єктами, що надають соціальні послуги, державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил тощо.

 

 

2. КІЛЬКІСНІ  ТА  СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

 

Наявне населення м. Мелітополя складає близько 153,0 тисяч жителів, з них близько 100,0 тисяч осіб є отримувачами соціальних послуг та пільг:

 • особи похилого віку, які є отримувачами пенсії більше 40 тисяч осіб;

 • особи з інвалідністю – близько 8 тисяч осіб;

 • отримувачі субсидії – більше 16 тисяч осіб;

 • ветерани війни – близько 4 тисяч осіб;

 • ветерани праці – більше 11 тисяч осіб;

 • діти війни – більше 10 тисяч осіб;

 • багатодітні та прийомні сім’ї, сім’ї опікунів, які виховують більше 3-х дітей – більше 2 тисяч осіб;

 • одинокі матері – більше 2 тисяч осіб;

 • внутрішньо переміщені особи – більше 2,5 тисяч осіб;

 • учасники АТО – близько 1 тисячі осіб.

 

Загалом за 2018 рік управлінням соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області перераховано на пільги та соціальні виплати 477 243,98 тис.грн.

 

 

3. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

у сфері соціального захисту населення м. Мелітополя

 

Мета стратегії – забезпечення доступності осіб до соціальних послуг, підвищення якості, ефективності їх надання, розширення переліку самих послуг та їх надавачів.

Стратегія відповідає пріоритетам розвитку держави, що визначені у Законі України “Про соціальні послуги” та Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 556-р.

План реалізації стратегії, що є її невід’ємною частиною, містить основні заходи, механізми та індикатори змін, що заплановані в управлінні соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області та підпорядкованих структурних підрозділах.

Розробка Стратегії розвитку системи соціальних послуг згідно з потребами населення на2019-2021 роки» в управлінні соціального захисту населення Мелітопольської міської ради (далі – Стратегія) передбачала організаційно-підготовчі заходи:

- визначення цілей та пріоритетних напрямків розвитку системи надання соціальних послуг;

-запровадження та удосконалення нових послуг;

- здійснення заходів щодо розширення доступу осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, до соціальних послуг;

- забезпечення підвищення якості та ефективності послуг.

 

Стратегічні пріоритети розвитку системи надання соціальних послуг визначились, як стратегічні цілі:

1. Підвищення якості та доступності надання соціальних послуг.

2.Розширення послуг та додаткових можливостей.

3.Запровадження інноваційних проектів надання соціальних послуг.

 

Стратегія розроблена з урахуванням трьох базових принципів:

 1. Принцип партнерства:

а) залучення до надання соціальних послуг їх надавачів недержавного сектора (соціальна закупівля послуг або соціальне замовлення);

б) отримання зворотного зв’язку від фактичних отримувачів послуг щодо якості надання (анкетування/опитування при проведенні внутрішньої та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг).

2. Принцип реалістичності – реалізація завдань має ґрунтуватися на наявних ресурсах, можливостях, повноваженнях фактичних та потенційних надавачів послуг відповідно до потреб отримувачів послуг.

3. Принцип прозорості – відкритість та прозорість реалізації визначених цілей і пріоритетів Стратегії, зокрема публікації на офіційних сайтах, в соціальних мережах та інших джерелах з вільним доступом для ознайомлення.

 

 

4. ПЛАН

розвитку системи соціальних послуг

Найменування заходу

Стратегічна ціль 1: Підвищення якості та доступності надання

 

Підвищення кваліфікації соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та інших спеціалістів, які надають соціальні послуги.

Підвищення доступності та інформаційності у наданні соціальних послуг:

- введення системи смс-оповіщення про надання послуг отримувачам;

- надання консультацій у мережі Фейсбук.

Підвищення стандартів обслуговування громадян:

 • введення стандартів адміністрування послуг на відділах прийому громадян за принципом «фронт-офісів»;

 • затвердження єдиного стилю уніформи працівників управління.

Удосконалення системи проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг шляхом застосування методики оцінювання результативності таких послуг, ефективності діяльності суб’єктів їх надання.

Покращення існуючих та забезпечення нових умов доступності отримання соціальних послуг для мало мобільних груп населення та осіб з особливими потребами

 

Вдосконалення механізмів інформування  населення про наявні соціальні послуги, забезпечення доступу суб’єктів надання послуг та отримувачів до єдиної інформа-ційної системи управління соціального захисту населення з веб-інтерфейсом

Строк послуг

Відповідальний виконавець