Санаторно-курортне лікування

УМОВИ:                    

Реєстрація в м. Мелітополь (крім осіб, зазначених у п 2, Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187, особи які є громадянами України, що переселилися з тимчасово окупованої території.

 

Санаторно-курортні путівки не надаються особам, яких визнано ветеранами відповідно до  Закону  України  "Про  статус  ветеранів військової  служби,  ветеранів  органів  внутрішніх справ і деяких інших  осіб  та  їх  соціальний  захист"   ,   та військовослужбовців  і  членів  їх  сімей  та осіб,  які отримують пенсію відповідно до Закону  України  "Про  пенсійне  забезпечення осіб, звільнених  з  військової  служби,  та  деяких  інших  осіб" (крім військовослужбовців  строкової  служби  з  числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни,  гарантії  їх  соціального захисту").

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:

1. Заява.

2. Медична довідка закладу охорони здоров’я за формою № 070/0 про необхідність санаторно-курортного лікування або у разі якщо особа за місцем обліку забезпечена санаторно-курортною путівкою у поточному році, повторне взяття на облік здійснюється на підставі копії (дубліката) медичної довідки закладу охорони здоров’я за формою № 070/0, що додана до попередньої заяви, якщо строк її дії не закінчився.

3. Посвідчення та його копія, що підтверджує статус пільговика.

4. Паспорт.

 

ЗАКОНОДАВСТВО:​ 

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187

Строком на 18-21 день один раз на два роки

Сім'ї померлих (загиблих) ветеранів війни