ВИТЯГ

з протоколу від 14.09.2018  № 1

конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими

об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

 

Порядок денний:

 

 1. Ознайомлення з Порядком проведення конкурсу, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 23.08.2018 № 183/2.

 2. Ознайомлення з наказом начальника управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області від 11.09.2018 про затвердження Положення про конкурсну комісію та її складу.

 3. Визначення регламенту роботи конкурсної комісії.

 4. Обговорення та погодження форми оголошення про проведення конкурсу для оприлюднення.

 5. Інші питання (за наявності).

 

1. ВИРІШИЛИ:

Інформацію щодо фінансування громадських об’єднань ветеранів за рахунок коштів державного бюджету згідно з постановою КМУ від 14.02.2018 № 156 та фінансування громадських організацій та об’єднань ветеранів за рахунок коштів місцевого бюджету на конкурсній основі прийняти до відома та подальшого використання. В подальшій роботі конкурсної комісії керуватися Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектів,  заходів), розроблених громадським об’єднанням ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 23.08.2018 № 183/2. Конкурсні пропозиції громадських об'єднань ветеранів приймати за умови реєстрації цих організацій в установленому порядку не пізніше, ніж за шість місяців до організації конкурсу. 

 

2. ВИРІШИЛИ:

В подальшій роботі конкурсної комісії керуватися зазначеним Положенням про конкурсну комісію.

 

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити цим протоколом Довідку про надання конкурсної пропозиції на участь у конкурсі, та Індивідуальні оціночні листи членів комісії для підсумовування результатів оцінки конкурсних пропозицій.

Погодити Оголошення про проведення конкурсу для подальшого його опублікування на веб-сайтах.

         Фінансову частину питань конкурсних пропозицій для перевірки на правильність розрахунків, кошторисів (в тому числі дотримання вимог нарахувань відсоткового значення) закріпити за членами комісії:  представником організатора конкурсу - Дейнекою К.В. (заступником начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності) та заступником начальника фінансового управління Мелітопольської міської ради Запорізької області – Івановою І.М.

        

4. ВИРІШИЛИ:

Визначити наступні пріоритетні завдання на які будуть спрямовані проекти конкурсних пропозицій:

 • допомога ветеранам, які потрапили в складні життєві обставини (матеріальна, побутова, інформаційна);

 • залучення ветеранів до активної участі в житті суспільства, самореалізації, самодопомоги (проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, інформаційно-просвітницьких заходів тощо);

 • проведення заходів патріотичного виховання, відзначення святкових, пам’ятних, історичних дат;

 • соціальну та психологічну підтримку ветеранів;

 • надання реабілітаційних послуг;

 • допомога у вирішенні питань соціального супроводу ветеранів, які є особами з інвалідністю.

 

 

Голова комісії                                                                                                                                                                                         І. ДОНЕЦЬ

 

Секретар комісії                                                                                                                                                                                    В. ОПРИШКО