Проведення безоплатного капітального ремонту

власних житлових будинків і квартир

УМОВИ

Безоплатний капітальний ремонт проводиться особам з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані та проживають у м. Мелітополі та мають у власності (співласності) житловий будинок чи квартиру. Протягом останніх 10 років не проводився капітальний ремонт.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:

1. Заява.

2. Оригінал та копія паспорту (1,2,11 стор.) заявника.

3. Оригінал та копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті)

4. Оригінал та копія технічний паспорту на житловий будинок (квартиру).

5. Оригінал та копія документу, який підтверджує право власності на житловий будинок (квартиру).

6. Оригінал та копія посвідчення «Інвалід війни».

7. Довідка з міста мешкання заявника, з підтвердженням факту мешкання за місцем реєстрації.

 

Заява та перелік документів подається до Центру надання адміністративних послуг м. Мелітополь (вул. Чернишевського, 26, адміністратори центру: 44-45-44, E-mail: mltcnap@gmail.com

http://www.mlt.gov.ua, cnap.mlt.gov.ua

Графік роботи:

Понеділок, середа з 08-00 до 17-00;

прийом громадян 08-00 до 15-00;

Вівторок, четвер з 08-00 до 20-00;

 прийом громадян 08-00 до 20-00;

П’ятниця з 08-00 до 15-45;       

прийом громадян з 08-00 до 15-00.

Вихідні дні: субота, неділя.

 

ЗАКОНОДАВСТВО:

Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 

Порядок проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 №565

 

Рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 10.05.2018 № 96/2 «Про затвердження складу робочої комісії по обстеженню житла та контролю проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, Положення про порядок безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, у новій редакції.

Рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 10.05.2018 № 96/3 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу у новій редакції та втрату чинності рішень виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 18.12.2014 № 207/3, від 30.04.2015№ 64/9 та від 13.07.2017 №127/2».