Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою
з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
та за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею 

   Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, надається відповідно до ст. 5 Закону України «Про психіатричну допомогу» у грошовій формі.

   Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць. 

   Для призначення грошової допомоги  на догляд подаються такі документи:

   - заява;

   - декларація про доходи та майновий стан;

   - документ, що посвідчує особу; 

   - висновок ЛКК медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з  інвалідністю;

   - довідки про доходи кожного члена сім’ї;

   - довідки про наявність і розмір земельних ділянок.

 

   Допомога на догляд призначається на шість місяців і виплачується щомісяця.

   У разі коли особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.

   Виплата допомоги на догляд припиняється, коли:

   - сталися зміни у складі сім’ї;

   - закінчився строк установлення інвалідності і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності;

   - особа з інвалідністю перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

 

   Нормативно-правові акти:

   Закон України «Про психіатричну допомогу»

   Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 №1192