Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої

соціальної уваги та підтримки, у позаміських закладах оздоровлення

та відпочинку за рахунок коштів міського бюджету

Відповідно до Порядку направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,  до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 25.04.2019 № 88/2 до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку направляються діти віком від 4 до 18 років:

1. Діти віком від 4 до 7 років перебувають у Закладах разом із батьками або іншими законними представниками за умови, якщо передбачено оздоровлення та відпочинок дітей цієї вікової категорії уставними документами Закладу.

Перебування разом з дітьми у Закладах батьків або інших законних представників здійснюється за рахунок їх власних коштів, благодійної допомоги та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

2. Діти віком від 7 до 18 років перебувають у Закладах самостійно.

Кошти міського бюджету спрямовуються на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (далі – діти пільгових категорій):

 

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

2) дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 

3) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

 

4) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

 

5) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

 

6) дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

7) рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

8) дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

9) дітей з інвалідністю;

10) дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи;

11) дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

12) дітей з багатодітних сімей;

13) дітей з малозабезпечених сімей;

14) дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків;

15) дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи;

16) дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

17) талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання;

18) дітей-учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

19) дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій;

20) дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

 

Дитина має право на безоплатне забезпечення путівкою до Закладу один раз на рік за умови, що така путівка не надавалася їй у поточному році за рахунок коштів державного або обласного бюджетів.

 

Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється з урахуванням вимог Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

 

У першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій  громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, діти  з інвалідністю.

 

Дитина має право на отримання путівки за місцем фактичного проживання.

 

 

Для отримання путівок до управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області подаються такі документи:

 

1) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

заява опікуна, піклувальника, інших законних представників;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

 

2) для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія посвідчення учасника бойових дій батька (матері), документ, що підтверджує безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України;

 

3) для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

 

4) для дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

 

5) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

 

6) для дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

7) для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

 

8) для дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

9) для дітей з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань і здатних до самообслуговування:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

 

10) для дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

11) для дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

 

12) для дітей з багатодітних сімей:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження;

копія посвідчення (тимчасової довідки) дитини з багатодітної сім'ї або довідка про склад сімʼї;

 

13) для дітей з малозабезпечених сімей:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до Закладу;

 

14) для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обовʼязків:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

 

15) для дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

 

16) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

форма первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від'їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затверджена наказом Міністерства охорони здоровʼя України від 29.05.2013 № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, в якій описано стан здоров'я дитини та зазначено перебування її під диспансерним наглядом;

 

17) для талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади (1-3 особисте або командне місце), отримані протягом поточного або попереднього календарного року;

18) для дітей-учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

список дитячого творчого колективу або спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив або спортивна команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного (1-3 командне місце), отримані протягом поточного або попереднього календарного року.

копії свідоцтв про народження дітей;

 

19) для дітей, які є відмінниками навчання:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копії табелів успішності за поточний та попередній роки, завірені печаткою навчального закладу;

 

20) для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

клопотання керівного органу громадської організації про надання путівки на оздоровлення та відпочинок;

Батькам (особам, які їх замінюють), бажаючим стати у чергу для отримання путівки для своїх дітей, 

необхідно звернутися до відділу у справах сімʼї та дітей управління соціального захисту населення 

(вул. Осипенко, 96, каб.4, тел. 44-86-80).