Порядок надання відпустки у перший рік роботи на підприємстві

Працівник просить надати щорічну відпустку до спливу 6 місяців у перший рік роботи на підприємстві. Чи це можливо? Яка тривалість щорічної відпустки буде у цьому випадку?  

   

Дійсно, у перший рік роботи працівник має право на відпустку повної тривалості тільки після закінчення 6 місяців безперервної роботи. Проте деякі категорії працівників за їх бажанням можуть одержати відпустку повної тривалості до спливу 6 місяців у перший рік роботи на цьому підприємстві (ст. 10 ЗУ «Про відпустки»), а саме:

- жінки – перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінки, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

- інваліди;

- особи віком до вісімнадцяти років;

- чоловіки, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

- особи, звільнені після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;

- сумісники – одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

- працівники, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

- працівники, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

- працівники, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

- батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

- в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Трудовим чи колективним договором можна передбачити надання відпустки до закінчення 6 місяців у перший рік роботи або одержання відпустки в будь-який зручний час певним категоріям працівників.

Якщо відпустка надається раніше, до настання 6-тимісячного строку, то її тривалість розраховується пропорційно відпрацьованому часу.

Щорічні відпустки за другий і наступні роки роботи надаються в будь-який час робочого року згідно із затвердженими графіками.