Виплата одноразової  матеріальної допомоги

непрацюючим малозабезпеченим особам

УМОВИ:                      

Допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:

  1. Заява.

   2. Оригінал та копія паспорту (1,2, та сторінка з реєстрацією місця проживання) одержувача коштів.

   3. Оригінал та копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;

   4. Оригінал та копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника  податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті).

 

Заява та перелік документів подається до Центру надання адміністративних послуг

м. Мелітополь (вул. Чернишевського, 26) адміністратори центру: 44-45-44,

E-mail: mltcnap@gmail.com http://www.mlt.gov.ua, cnap.mlt.gov.ua

Графік роботи:

Понеділок, середа з 08-00 до 17-00;

прийом громадян 08-00 до 15-00;

Вівторок, четвер з 08-00 до 20-00;

 прийом громадян 08-00 до 20-00;

П’ятниця з 08-00 до 15-45;       

прийом громадян з 08-00 до 15-00.

Вихідні дні: субота, неділя.

 

ЗАКОНОДАВСТВО:

Порядок виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю затверджений постановою КМУ від 12.04.2017 №256

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форм документів для надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю»                                     від 31.08.2017 №1381