Реєстрація заяв для встановлення опіки та піклування

над недієздатними та обмежено дієздатними особами, ініціювання призначення опікунів (піклувальників) над недієздатними (обмежено дієздатними) особами

 

УМОВИ:                        

Визнання особу недієздатною (обмежено дієздатною) у встановленому законом порядку.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ (для призначення опікуна):

1. Оригінал та копія рішення суду про визначення особи недієздатною.

2. Характеристика на майбутнього опікуна.

3. Оригінал та копія довідки МСЕК (при наявності групи інвалідності).

4. Довідка про склад сім’ї на особу, визнану у встановленому законом порядку недієздатною (якщо така особа мешкає окремо від майбутнього опікуна, то надається довідка з місця проживання майбутнього опікуна також).

5. Оригінал та копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків майбутнього опікуна.

6.  Оригінал та копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною.

7. Документи, які підтверджують родинні відносини особи, визнаної у  встановленому законом порядку недієздатною, та майбутнього опікуна.

8. Довідка від лікаря на майбутнього опікуна, що за станом здоров’я може здійснювати догляд за особою, яка визнана у встановленому законом порядку недієздатною.

9. Довідки про стан здоров’я на членів сім’ї майбутнього опікуна, якщо особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною,  буде мешкати разом.

10. Заяви від родичів (згода про призначення опікуна).

11. Заява від майбутнього опікуна.

12. Документи родичів.

13. Акт обстеження житлово-побутових умов особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною (проводиться спеціалістами органу опіки та піклування).

14. Опис майна особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, та реєстраційна картка (проводиться спеціалістами органу опіки та піклування).

15. Акт перевірки умов життя майбутнього опікуна (проводиться спеціалістами органу опіки та піклування).

16. Довідка від лікаря про стан здоров’я особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, якщо мешкає окремо від опікуна.

           

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ (для призначення піклувальника):

1. Заява від майбутнього піклувальника.

2. Заява від підопічного.

3. Оригінал та копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків майбутнього піклувальника.

4. Оригінал та копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків підопічного.

5. Медичний висновок про стан здоров’я підопічного (довідка ВКК).

6. Довідка про стан здоров’я майбутнього піклувальника (довідка ВКК).

7. Характеристика на майбутнього піклувальника.

8. Довідка про склад сім’ї (якщо майбутній піклувальник мешкає окремо від підопічного, то додається довідка з місця проживання майбутнього піклувальника також).

9. Акт обстеження матеріально-побутових умов підопічного (складається депутатом у присутності квартальної (старшої по будинку) та двох сусідів).

10. Оригінал та копія довідки МСЕК  про встановлення групи інвалідності (при наявності).

11. Оригінал та копія пільгового посвідчення (при наявності).

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО:

Наказ №34 /166/131/88 від 26.05.1999 «Про затвердження Правил опіки та піклування»,  глава 6 «Опіка та піклування» Цивільного Кодексу України