Оформлення документів для влаштування до будинків-інтернатів  загального, психоневрологічного, спеціального типів та до дитячого будинку-інтернату

УМОВИ (загальний тип):                        

До  будинку-інтернату  приймаються на державне утримання особи похилого віку,  які досягли  пенсійного  віку,  та  інваліди
першої і другої групи,  старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують   стороннього   догляду,   побутового   обслуговування, медичної   допомоги,   яким   згідно   з   медичним  висновком  не протипоказане перебування у  будинку-інтернаті  та  які  не  мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом.

До будинку-інтернату можуть прийматися на платній основі вищезазначені особи, які мають працездатних дітей або інших родичів, які згідно із законом зобов’язані їх утримувати.

УМОВИ (психоневрологічний тип):

До інтернату приймаються громадяни похилого віку та особи з  інвалідністю віком старше 18 років із стійкими інтелектуальними та/або психічними порушеннями, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, надання медичної допомоги, комплексу реабілітаційних послуг і яким згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра не протипоказане перебування в інтернаті, незалежно від наявності осіб, зобов’язаних за законом їх утримувати, або опікунів та піклувальників.

УМОВИ (дитячий будинок-інтернат):

До будинку-інтернату приймаються діти з інвалідністю віком від 4 до 18 років та особи з інвалідністю віком до 35 років із порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, освітніх послуг, комплексу реабілітаційних заходів згідно з медичним висновком, не мають протипоказань для перебування в будинку-інтернаті незалежно від наявності осіб, зобов’язаних згідно із законом їх утримувати.  

 

УМОВИ (спеціальний тип):

До будинку – інтернату на безоплатній основі приймаються звільнені особи- громадяни похилого віку, інваліди, І та ІІ груп, старші 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування та які не мають працездатних родичів, які згідно із законом зобов’язані їх утримати.

До будинку-інтернату можуть прийматися на платній основі звільнені особи, які мають працездатних дітей або інших родичів,які згідно із законом зобов’язані їх утримувати.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ (до будинку-інтернату загального типу):

1. Особиста заява громадянина (оформлюється після надання повного пакету документів); (якщо на платне утримання – додаткова  заява).

2. Оригінал та копія паспорту ( 1,2,11 стор.).

3. Оригінал та копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

4.  3 фотографії 3 х 4.

5. Оригінал та копія посвідчення на отримання пільг (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій, учасника війни, члена сім”і  загиблого чи дружини(чоловіка) померлого ветерана ВВВ, визнаного за життя інвалідом, ветерана праці);

6. Оригінал та копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до будинку-інтернату (за наявності групи інвалідності).

7. Оригінал та копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності групи інвалідності);

8. Довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернату за формою №157-3/о.

9. Оригінал та копія пенсійного посвідчення.

10. Договір про відкриття та обслуговування поточного рахунку (за наявності).

11. Оригінал та копія документів на власність квартири (будинку).

12. Згода на обробку персональних даних.

13. Довідка про склад сім`ї за встановленою формою.

14. Довідка про розмір призначеної пенсії.

15. Акт обстеження матеріально-побутових умов з наданням даних про рухому активність особи, що влаштовується в будинок - інтернат, про наявність працездатних родичів (їх адресні дані, номера телефонів),про тривалість виробничого стажу, про наявність судимості, про форму власності та стан житла громадянина, про наявність земельного паю і його використання)- складається спеціалістом.

16. Оригінал та копія судового рішення щодо аліментів з дітей або родичів, які за законом повинні утримувати особу, яка  влаштовується в будинок-інтернат (за наявністю).

17. Довідка про наявність дітей - оформлюється спеціалістом.

18. Медична картка про стан здоров’я  з  висновком  лікарсько-консультативної комісії про необхідність стороннього догляду з чіткою вказівкою прізвищ голови та членів ЛКК, дати проведення ЛКК.  До медичної картки додаються такі довідки та дані лабораторних і флюорографічних обстежень:

 • довідка про проведені профілактичні щеплення проти дифтерії та правця;

 • дані флюорографічного обстеження (давністю не більше 12 місяців) або результати триразового обстеження  мокроти  на ВК;

 • результати  аналізів на  гельмінтози, ентеробіоз (давністю до 1 місяця);

 • результати аналізів крові на реакцію Вассермана та австралійський антиген (давністю до 6 місяців);

 • довідка ЛКК про потребу у постійному сторонньому догляді та вказанням профілю інтернату;

 • загальні аналізи крові та сечі;

 •   результати обстеження на ВІЛ-інфекцію

Після надходження путівки:

 • довідка про епідеміологічне оточення (дійсна протягом 7 діб);

 • результати бактеріальних посівів на дифтерію, ентерогенну кишкову групу, тифопаратифозну групу з вказівкою дати і  номерів посівів (давністю не більше 7 діб);

 • результати обстеження на форму N30 для осіб з дисфункцією кишечнику (з травня до листопаду).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ (до будинку-інтернату психоневрологічного типу):

1. Особиста заява громадянина (оформлюється після надання повного пакету документів); (на платне утримання – додаткова  заява).

2. Оригінал та копія паспорту ( 1,2,11 стор.).

3. Оригінал та копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

4.  3 фотографії 3 х 4.

5. Оригінал та копія посвідчення на отримання пільг (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій, учасника війни, члена сім”і  загиблого чи дружини(чоловіка) померлого ветерана ВВВ, визнаного за життя інвалідом, ветерана праці);

6. Оригінал та копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до будинку-інтернату (за наявності групи інвалідності).

7. Оригінал та копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності групи інвалідності);

8. Довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернату за формою № 157-3/о.

9. Оригінал та копія пенсійного посвідчення.

10. Договір про відкриття та обслуговування поточного рахунку (за наявності).

11. Оригінал та копія документів на власність квартири (будинку).

12. Згода  про обробку персональних даних.

13. Довідка про склад сім`ї за встановленою формою.

14. Довідка про розмір призначеної пенсії.

15. Акт обстеження матеріально-побутових умов з наданням даних про рухому активність особи, що влаштовується в будинок - інтернат, про наявність працездатних родичів (їх адресні дані, номера телефонів),про тривалість виробничого стажу, про наявність судимості, про форму власності та стан житла громадянина, про наявність земельного паю і його використання)- складається спеціалістом.

16. Оригінал та копія судового рішення щодо аліментів з дітей або родичів, які за законом повинні утримувати особу, яка  влаштовується в будинок-інтернат (за наявністю).

17. Довідка про наявність дітей - оформлюється спеціалістом.

18. Оригінал та копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для влаштування недієздатної особи);

19. Оригінал та копія рішення суду про призначення опікуна особі, визнаній у встановленому законом порядку недієздатною.

20. Рішення органу опіки та піклування про влаштування особи до будинку – інтернату.

21. Оригінал та копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків опікуна.

20. Медична картка про стан здоров’я  з  висновком  лікарсько-консультативної комісії про необхідність стороннього догляду з чіткою вказівкою прізвищ голови та членів ЛКК, дати проведення ЛКК.  До медичної картки додаються такі довідки та дані лабораторних і флюорографічних обстежень:

 • довідка про проведені профілактичні щеплення проти дифтерії та правця;

 • дані флюорографічного обстеження (давністю не більше 12 місяців) або результати триразового обстеження  мокроти  на ВК;

 • результати  аналізів на  гельмінтози, ентеробіоз (давністю до 1 місяця);

 • результати аналізів крові на реакцію Вассермана та австралійський антиген (давністю до 6 місяців);

 • довідка ЛКК про потребу у постійному сторонньому догляді та вказанням профілю інтернату;

 • загальні аналізи крові та сечі;

 •   результати обстеження на ВІЛ-інфекцію

Після надходження путівки:

 • довідка про епідеміологічне оточення (дійсна протягом 7 діб);

 • результати бактеріальних посівів на дифтерію, ентерогенну кишкову групу, тифопаратифозну групу з вказівкою дати і  номерів посівів (давністю не більше 7 діб);

 • результати обстеження на форму N 30 для осіб з дисфункцією кишечнику (з травня до листопаду).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ (для оформлення до дитячого будинку-інтернату дитини з діагнозом глибока розумова відсталість):

1. Заява обох батьків ( опікунів або піклувальників)  про  направлення дитини до дитячого будинку-інтернату, заповнена на бланку управління  соціального захисту населення за місцем проживання.

2. Свідоцтво про народження або паспорт дитини (оригінал та копія).

3. Ідентифікаційний номер (оригінал та копія).

4. 3 фотокартки розміром 3 х 4.

5. Виписка (заповнюється у довільній формі, відображає основні етапи розвитку дитини)з медичної документації за формою 112/о «Історія розвитку дитини», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я від 28.07.2014  № 527, з висновком лікарсько – консультативної комісії за участю дитячого лікаря-психіатра про можливість перебування дитини з інвалідністю в будинку – інтернаті.

6. Висновок психолого-медико-педагогічної консультації.

7. Індивідуальна програма реабілітації.

8. Психолого-педагогічна характеристика (у разі переведення з будинку дитини, навчального закладу тощо).

9. Пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності, оригінал та копія).

10. Довідка про розмір призначеної пенсії та/або державної соціальної допомоги.

11. Копія документу про освіту дитини з інвалідністю, інформації з навчальних закладів (за наявності).

12. Копія ощадної книжки дитини з інвалідністю  або договору про відкриття рахунка в установі банку для перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності).

13. Копії паспортів батьків дитини з інвалідністю (для дітей, в яких є батьки)

14. У разі направлення до дитячого будинку-інтернату дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування:

​  - копії рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, про її влаштування до будинку-інтернату  та/або рішення про встановлення опіки чи піклування над нею;

- копії рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

- копії документа, що підтверджує право власності дитини сироти  дитини , позбавленої батьківського піклування, на нерухомість (за наявності);

- опису майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, за формою згідно з додатком 7 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

- копії рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки над майном дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (за наявності);

- документа, що підтверджує взяття дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею 16-річного віку (у разі відсутності житла);

копії обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

15. Довідка з місця проживання.

16. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання батьків або опікунів (складається спеціалістом)

17. До медичної картки додаються такі довідки та дані лабораторних і флюорографічних обстежень:

 • довідка про проведені профілактичні щеплення проти дифтерії та правця;

 • дані флюорографічного обстеження (давністю не більше 12 місяців) або результати триразового обстеження  мокроти  на ВК;

 • результати  аналізів на  гельмінтози, ентеробіоз (давністю до 1 місяця);

 • результати аналізів крові на реакцію Вассермана та австралійський антиген (давністю до 6 місяців);

 • загальні аналізи крові та сечі;

 • довідка ЛКК з вказанням профілю інтернату ;

 •   результати обстеження на ВІЛ-інфекцію

Після надходження путівки:

 • довідка про епідеміологічне оточення (дійсна протягом 7 діб);

 • результати бактеріальних посівів на дифтерію, ентерогенну кишкову групу,тифопаратифозну групу з вказівкою дати і  номерів посівів (давністю не більше 7 діб);

 • результати обстеження на форму N 30 для осіб з дисфункцією кишечнику (з травня до листопаду);

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ (до будинку-інтернату спеціального типу):

1. Заява особи, яка виявила бажання проживати в будинку-інтернаті.

2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та копії цього  документа.

3. Довідка для направлення в будинок-інтернат за формою N 157-3/о.

4. Довідка про розмір призначеної пенсії або соціальної допомоги.

5. Довідка про склад сім'ї.

6. Оригінал та копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності.

7. Оригінал та копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності інвалідності).

8. Довідка про освіту для осіб, які навчалися в закладах освіти (за наявності).

9. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки  платників податків у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або копії паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера  облікової картки платників податків та офіційного повідомлення про це  відповідному органу Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

10. Довідка про звільнення з місць позбавлення волі.

11. Три фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

     Переліки документів подаються до адміністративного Центру надання

адміністративних послуг м. Мелітополь (вул. Чернишевського, 26) адміністратори центру: 44-45-44 

E-mail: mltcnap@gmail.com http://www.mlt.gov.ua, cnap.mlt.gov.ua

Графік роботи:

Понеділок, середа з 08-00 до 17-00;

прийом громадян 08-00 до 15-00;

Вівторок, четвер з 08-00 до 20-00;

 прийом громадян 08-00 до 20-00;

П’ятниця з 08-00 до 15-45;       

прийом громадян з 08-00 до 15-00.

  Вихідні дні: субота, неділя.

 

ЗАКОНОДАВСТВО:

Типове положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці, затверджене наказом Міністерства соціальної політики України від 29.12.2001 №549

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат»

Типове положення про спеціальний будинок-інтернат, затверджене наказом Міністерства соціальної політики України від 09.11.2011 №432

Типове положення про дитячий будинок-інтернат, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №978 .