Пенсійне забезпечення у 2019 році

Мінімальний розмір пенсії за віком

 

Мінімальний розмір пенсії за віком, згідно з статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058 (далі — Закон № 1058) встановлюється при наявності страхового стажу не менше 35 років - у чоловіків, 30 років - у жінок (для призначених до 01.10.2011 відповідно 25 і 20 років), на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

 • з 1 січня — 1497,00 грн;

 • з 1 липня — 1564,00 грн;

 • з 1 грудня — 1638,00 грн.

Непрацюючим особам, які досягли віку 65 років, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, згідно з частиною другою статті 28 Закону № 1058, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі 40% мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. Оскільки, мінімальний розмір заробітної плати з 1 січня 2019 року становить 4173 грн., то відповідно мінімальний розмір пенсії для зазначеної категорії пенсіонерів у 2019 році становить 1669,20 грн.

 

Максимальний розмір пенсії

 

Розмір пенсії не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. У 2019 році:

 • з 1 січня — 14 970 грн;

 • з 1 липня — 15 640 грн;

 • з 1 грудня — 16 380 грн.

 

Умови виходу на пенсію за віком

 

У 2019 році право на призначення пенсії за віком при наявності стажу не менше 26 років мають:

 • чоловіки після досягнення 60-річного віку;

 • жінки:

  • до 31 березня 2019 року — при досягненні віку 58 років 6 місяців;

  • з 1 квітня 2019 року — 59 років.

    

У разі наявності на момент досягнення зазначеного пенсійного віку

страхового стажу від 16 до 26 років, особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-річного віку.

При наявності починаючи з 1 січня 2019 року у особи страхового

стажу від 15 до 16 років, правом на призначення пенсії за віком вона скористається лише після досягнення 65-річного віку.

 

Обчислення заробітку

 

При обчисленні заробітку для визначення розміру пенсії у 2019 році застосовуватиметься усереднений показник середньої заробітної плати в країні, з якої сплачено страхові внески, за три роки, що передують зверненню за призначенням пенсії, тобто за 2016–2018 роки.  Цей статистичний показник  становить 6188,89 грн.

Таким чином, заробіток для обчислення пенсії у 2019 році визначається шляхом множення показника середньої зарплати 6188,89 на індивідуальний коефіцієнт заробітку особи, що звертається за призначенням пенсії, який розраховується в результаті порівняння заробітної плати майбутнього пенсіонера з середньою заробітною платою по країні за відповідний період.

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

 

Обчислення страхового стажу

 

У 2019 році при визначенні розміру пенсії застосовується оцінка вартості одного року страхового стажу на рівні 1%. Тобто, при наявності страхового стажу 35 років пенсія встановлюється у розмірі 35% заробітку, визначеного для обчислення пенсії.

Зарахування місяця роботи до страхового стажу, як повного місяця здійснюється за умови сплати за відповідний місяць роботи страхових внесків у сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. У 2019 році мінімальний страховий внесок становить 918,06 грн (4173 грн (розмір мінімальної заробітної плати) х 22% (розмір єдиного соціального внеску).

У випадку, коли заробітна плата нараховувалась у розмірі нижче мінімальної заробітної плати, страховий стаж розраховується пропорційно до  сплачених страхових внесків - в днях.

Підвищення пенсії у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму

Упродовж 2019 року таке підвищення пенсій провадитиметься двічі: з 1 липня та з 1 грудня поточного року. Підвищенню підлягають пенсійні виплати, розмір яких згідно із законодавством обчислюється виходячи із прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, зокрема, мінімальні розміри пенсії, надбавки за понаднормовий стаж, статусні підвищення (для прикладу – ветеранам війни), пенсії за особливі заслуги перед Україною тощо.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, передбаченого абзацом першим цієї частини. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений.

Разом з тим, підвищення мінімального розміру пенсії та надбавки до пенсії за понаднормовий стаж провадиться лише непрацюючим пенсіонерам. Пенсіонерам, які продовжують працювати, збільшення зазначених розмірів виплат здійснюватиметься після звільнення їх з роботи, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на момент звільнення.

 

Не підвищуються

 

Залишаються у раніше призначеному розмірі підвищення (надбавки) до пенсій, зокрема:

 • дітям війни (66,43 грн);

 • на утриманців (150,00 грн — до пенсій, призначених відповідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»);

 • громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані — в розмірі 54,40 грн, а членам їх сімей, яких було примусово переселено — 43,52 грн;

 • громадянам, віднесеним до відповідних категорій потерпілих від Чорнобильської катастрофи: розміри додаткової пенсії, щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1210).

 

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

 

Як і у попередні роки, пенсіонери, які після призначення (перерахунку) пенсій продовжували працювати та набули не менше 24 місяців страхового стажу, мають право звернутися до територіальних управлінь Пенсійного фонду України із заявою для проведення відповідного перерахунку пенсії. Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Якщо ж 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку пенсії) особа набуде у лютому 2019 року або раніше, пенсіонеру не обов’язково звертатися із заявою про перерахунок пенсії, оскільки його буде здійснено автоматично з 1 квітня 2019 року, на підставі даних про страховий стаж, наявних у системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду. Зазначений перерахунок провадитиметься на найбільш вигідних для пенсіонера умовах, тобто з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії, або з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії.