ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу

 

Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету на 2019 рік

 

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадським об’єднанням ветеранів, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету,  затвердженого рішенням  виконавчого  комітету  Мелітопольської  міської ради Запорізької області від  23.08.2018

№ 183/2 (додається)

 

Мета конкурсу – фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, які за своєю статутною діяльністю опікуються ветеранами, націлені на їх підтримку та надання допомоги. 

 

Пріоритетні завдання проектів спрямовуються на:

  • соціальну та психологічну підтримку ветеранів;

  • надання реабілітаційних послуг;

  • залучення ветеранів до активної участі в житті суспільства, самореалізації, самодопомоги (проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, інформаційно-просвітницьких заходів тощо);

  • допомога у вирішенні питань соціального супроводу ветеранів, які є особами з інвалідністю;

  • допомога ветеранам, які потрапили в складні життєві обставини (матеріальна, побутова, інформаційна);

  •  проведення заходів патріотичного виховання, відзначення святкових, пам’ятних, історичних дат.

 

Умови подання проектів організатору конкурсу:

 

1) на участь у конкурсі можуть подавати проекти міські громадські об’єднання ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які:

    - утворені з метою захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які отримали свій статус відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;

    - зареєстровані відповідно до вимог законодавства та внесені до Реєстру громадських об’єднань;

    - зареєстровані за юридичною адресою в межах міста Мелітополя.

 

2) конкурсні пропозиції повинні містити:

    - заяву про участь у Конкурсі, затверджену організатором (форма заяви додається);

   - опис програми та кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми, за формою, що затверджена організатором конкурсу (форма опису програми та кошторису витрат додається);

  - інформацію про власну діяльність (копія свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання ветеранів, статуту/положення), скріплені його печаткою;

   - інформацію про досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

 

Громадське об’єднання ветеранів, яке визнано переможцем конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок коштів місцевого бюджету, бере участь у співфінансуванніпрограми (повинно мати власний внесок у виконання (реалізацію) програми) в розмірі не менше як 15% необхідного обсягу фінансування.

 

Конкурсні пропозиції приймаються управлінням соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області з 20 вересня по 20 жовтня 2018 року включно, щоденно згідно з графіком роботи управління: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00 годин, п’ятниця з 8.00 до 15.45 годин (перерва з 12.00 до 12.45 годин) за адресою: м. Мелітополь, просп. Б.Хмельницького, 68А, каб. 20.

 

Увага !

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Подається в друкованому вигляді.

На кожному аркуші копій документів (крім заяви про участь, опису програми та кошторису), керівником громадського об’єднання ветеранів здійснюється відповідний запис «Копія вірна», прізвище, ім’я, по батькові та власний підпис.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектованівідповідно до зазначеного п. 2 розділу «Умови подання проектів організатору конкурсу переліку документів.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

 

Строки проведення конкурсу:

Переможець конкурсу визначається конкурсною комісією протягом 15 робочих днів після затвердження міського бюджету на відповідний бюджетний період та визначається обсяг коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми.

 

Конкурс проводиться в ІІІ етапи:

  • І етап – індивідуальне оцінювання конкурсних пропозицій за критеріями;

  • ІІ етап – відкритий захист конкурсних пропозицій;

  • ІІІ етап – індивідуальне оцінювання конкурсних пропозицій за бальною системою.

 

Використання коштів:

Кошти місцевого бюджету, надані на реалізацію програм, проектів, заходів громадським об’єднанням ветеранів, можуть бути спрямовані на:

1) реалізацію тематичних проектів та заходів, а саме:

    - відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат відповідно до тематики програми (проекту, заходу), а також  відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

    - проведення заходів з військово-патріотичного виховання, спортивно-реабілітаційних заходів;

    - проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів;

    - розроблення та виготовлення довідково-інформаційних матеріалів з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях.

 

2) адміністративні витрати для реалізації програм:

    - оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень громадських об’єднань ветеранів або наданих їм безоплатно відповідно до   ст. 20 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

   -  оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання ветеранів провадить свою статутну діяльність;

    - оплата праці (матеріальне заохочення) для штатних працівників (не більше трьох) у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на відповідний період календарного року по України за минулий рік;

    -  придбання канцелярських товарів;

    -  послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки;

    -  послуги з придбання та використання програм бухгалтерського обліку.

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) на адміністративні витрати закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.

За рахунок коштів міського бюджету, що спрямовуються за напрямами зазначеними у п. 1-2 цього розділу, можуть здійснюватися на:

    - видатки на оплату послуг залучених спеціалістів, що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно-правових договорів. При цьому видатки на оплату послуг залучених спеціалістів не повинні перевищувати 20% загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації програми;

    - оренду приміщень, території, споруди, художнє та технічне оформлення місць реалізації програми (проекту, заходу);

    - оплату транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів);

    - одноразове навчання працівника громадського об’єднання ветеранів, відповідального за підготовку та проведення тендера (торгів), у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою;

    - витрати, що обумовлені специфікацією реалізації програми за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу.