Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад, подають до конкурсної комісії наступні документи: 

1. Заяву (написану власноруч) встановленого зразка щодо участі в конкурсі;

 

2. Заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

3. Дві фотокартки розміром 4х6 см;

4. Копію документів про освіту з відповідними додатками (завірену особисто);

5. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» (подається шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції https://public.nazk.gov.ua/);

6. Копію заповнених сторінок паспорта громадянина України;

7. Заяву (написану власноруч) про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади” у порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади (додаток 1) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-2014-%D0%BF#n106, або засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася.

8. Документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

9. Копію трудової книжки.

10. Копію заповнених сторінок військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

11. Довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

 

Документи приймаються протягом 30 днів з дня опублікування оголошення

до відділу правової, кадрової роботи, діловодства та контролю,

за адресою: каб. № 3, пр. Б. Хмельницього, 68-А. Телефон для довідок – 42-83-22 

Загальні кваліфікаційні вимоги: вільне володіння державною мовою, вміння працювати з персональним комп’ютером.