Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

   Тимчасова державна соціальна допомога призначається у період   з 01.01.2018 по 31.12.2020 у зв’язку з відсутністю страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності не менш як 15 років страхового стажу.

   Призначення допомоги проводиться з урахуванням майнового стану та середньомісячного сукупного доходу.

    

Допомога перераховується кожні шість місяців і виплачується до досягнення особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.

   Для призначення допомоги подаються такі документи:

   - довідка про наявний страховий стаж, видана Пенсійним фондом України;

   - заява;

   - документ, що посвідчує особу;

   - інформація про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного проживання);

   - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

   - декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за допомогою;

   - інформація про склад сім’ї особи.

   Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на особу, яка звернулася за призначенням допомоги.

  

Тимчасова допомога призначається з дня, що настає за датою досягнення пенсійного віку, якщо звернення за допомогою відбулося не пізніше ніж через три місяці після досягнення такого віку, в іншому випадку – з дня звернення.

 

Тимчасова допомога не призначається у разі, коли:

   - середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100% в прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

   - особа одержує пенсію або державну соціальну допомогу, що призначається відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”або “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

   - особа або члени її сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;

   - особа працює, провадить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;

  - за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здавання в найм або в оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин в установленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажних машин, мікроавтобусів тощо);

   - у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більш як один автомобіль, інший транспортний засіб (механізм).

 

   За наявності зазначених обставин, тимчасова допомога може бути призначена на підставі рішень комісій при виконавчих органах влади, якщо у складі сім’ї є особа з інвалідністю.

   Рішення про призначення тимчасової допомоги в таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов особи, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

   Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

   Виплата призначеної тимчасової допомоги припиняється:

   - якщо особою приховано відомості або навмисно подано недостовірні дані про її дохід та майновий стан, що вплинуло на призначення тимчасової допомоги і визначення її розміру та внаслідок чого були надміру виплачені кошти, - з місяця, що настає за тим, у якому виявлено зазначені факти;

   - у разі працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю - з місяця, в якому особа працевлаштувалася або зайнялася підприємницькою діяльністю;

   - у разі призначення пенсії - з дати її призначення;

   - у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон - з першого числа місяця, що настає за місяцем виїзду;

   - у разі смерті особи - з місяця, що настає за тим, у якому особа померла.

У разі неодержання тимчасової допомоги протягом шести місяців підряд її виплата тимчасово припиняється.

 

   Нормативно-правові акти:

   Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №298