Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідно до покладених на нього завдань

        1) здійснює заходи щодо:

         -  виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

         -  контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

         -  соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

        - соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

         - інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

 

       2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

 

       3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:

        -  соціального супроводу;

        -  консультування;

        -  соціальної профілактики.

 

       За результатами оцінки потреб Центр надає послуги з:

        -  соціальної інтеграції та реінтеграції;

        -  соціальної адаптації;

        -  соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

        -  кризового та екстреного втручання;

        -  представництва інтересів;

        -  посередництва (медіації).

 

       4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області ;

 

        5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

 

      6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

 

     7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та органу, який його утворив;

 

       8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  перший в Запорізькій області запроваджує досвід закупівлі соціальних послуг через систему електронних закупівель ProZorro

 

Мелітополь перший в Запорізькій області і один із перших в Україні впроваджує закупівлю соціальних послуг через систему електронних закупівель ProZorro. Відповідна міська програма «Закупівля соціальних послуг» була затверджена рішенням 37 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області. Виконавцем програми є Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Програма розроблена на виконання Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації та  Стратегії реформування системи надання соціальних послуг.                  

Програмою передбачено закупівлю послуг консультування та послуг профілактики для осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах з числа споживачів ін’єкційних наркотиків. Ця  соціальна група, на сьогодні ізольована і майже не звертається за соціальною допомогою до державних структур. Споживачі ін’єкційних наркотиків потребують забезпечення доступу до добровільних консультацій, тестування, програм профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу перенаправлення до  відповідних служб, забезпечення високого рівня знань стосовно ВІЛ-інфекції, іших соціально-небезпечних хвороб.  

Контакти:

Адреса: 72313,Україна,  Запорізька обл.,  м. Мелітополь,

                вул. Осипенко, буд. 96.

Електронна пошта: mcsssdm@mlt.gov.ua

 

Приймальна  - тел./факс (0619) 42-10-63

Директор - тел. (0619) 44-57-80

Начальник відділу соціальної роботи - тел. (0619)  42-57-74

Відділ соціальної роботи - тел. (0619) 42-57-74, тел. (0619) 44-85-62

Кабінет психологічної підтримки учасників АТО - тел. (0619) 44-57-85