карт.jpeg

                              Державний  контороль  законодавства  про  працю

26 грудня 2018

 

   З метою здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю з Мелітопольським об’єднаним Пенсійним фондом України в Запорізькій області (надалі – Пенсійний фонд) налагоджена тісна співпраця щодо отримання інформації за відповідними критеріями, визначеними відповідно до абз. 8 пп. 6 п.5 «Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 (надалі – Порядок).

             З червня 2018 року від Пенсійного фонду щомісяця надається інформація щодо суб’єктів підприємницької діяльності за наступними критеріями, а саме:

     -   роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної;

     -   роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;

     -   роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу Законів про працю України та Закону України «Про відпустки»;

     -  роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів.

        У листопаді 2018 року від Мелітопольського управління Головного управління ДФС у Запорізькій області надійшла інформація по підприємствам, які мають значні обсяги поставки, при недостатній кількості трудових ресурсів, яка на даний час  опрацьовується.

         З липня поточного року проводяться інспекційні відвідування по суб'єктам, які мають незадовільні показники, виходячи зі звітності, що подається до Пенсійного фонду.

Протягом 2018 року проведено 9 результативних інспектувань, з яких 1 - виїзне.

По 9 суб'єктам господарювання винесено постанов про накладання штрафів на загальну суму 67014,0 грн., у тому числі по 8 суб'єктам господарювання за інші порушення законодавства про працю на суму 29784,0 грн. та по 1 суб'єкту господарювання за порушення мінімальних гарантій в оплаті праці на суму 37230,0 грн.

Станом на 17.12.2018 оплата фінансових санкцій здійснена шістьма суб'єктами господарювання на загальну суму 22338,0 грн.

По 2 суб'єктам господарювання термін оплати фінансових штрафів ще триває до 06.01.2019.

По 1 суб'єкту господарювання постанова про накладання штрафу за порушення мінімальних гарантій в оплаті праці в сумі 37230,0 грн. та протокол про  адміністративне правопорушення оскаржується у  судовому порядку.

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізькій області направлено  протоколів про адміністративне правопорушення по 9 суб'єктам господарювання.

         За результатами судового розгляду винесено постанов по 2 суб'єктам господарювання на загальну суму 1020,0 грн., з яких сплачено адміністративний штраф одним суб'єктом господарювання на суму 510,0 грн.

Відповідно до пункту 33 Порядку протягом 2018 року інспекторами праці управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області проведено  47 відвідувань роботодавців з метою інформування їх та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю.

Основними чинниками впливу додаткових надходжень до бюджету є роз’яснювальна робота з питань дотримання законодавства про працю, яка проводилась органами місцевого самоврядування протягом 2018 року у вигляді презентацій, семінарів та консультацій.

         За результатами даних Пенсійного фонду направлено більше 140 листів суб'єктам господарювання у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів а також роботодавців у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють в умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків з метою отримання пояснень від роботодавців щодо причин стосовно ситуації, що склалась на підприємстві.    

         Протягом 2018 року неодноразово проводилися брифінги з питань легалізації зайнятості населення. У листопаді 2018 року  відбувся прямий ефір за участю представників головного управління Держпраці у Запорізькій області та Пенсійного фонду.

        Протягом 2018 року проведено 5 засідань комісій з питань захисту соціально-трудових прав населення міста, додержання мінімальних гарантій  в оплаті праці та легалізації заробітної плати, на 2 з яких було запрошено понад 190 суб'єктів господарювання для яких була представлена ​​презентація щодо дотримання законодавства про працю.

За даними Мелітопольського об’єднаного Пенсійного фонду України в Запорізькій області (надалі – Пенсійний фонд) фонд оплати праці, задекларований суб'єктами господарювання міста протягом січня-вересня 2018 року, становить 1507,1 млн. грн., що порівняно з аналогічним періодом минулого року більше на 252,1 млн. грн. Темп росту у 2018 році  склав 120,1%.

       На збільшення фонду оплати праці вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати, а також інші заходи. Зростання мінімальної заробітної плати протягом 2018 року складає 116,3%.

      Таким чином, зростання фонду оплати праці за рахунок інших чинників, крім росту мінімальної заробітної плати, складає 47,6 млн. грн. Враховуючи норматив відрахування з податку на доходи фізичних осіб, до місцевого бюджету додатково надійшло 4,8 млн. грн.