Які види відпусток підлягають компенсації при звільненні, а які – ні

Працівник звільняється з роботи. На які компенсаційні виплати він може розраховувати при звільненні.

     Нагадуємо, що у разі звільнення працівника йому має бути виплачена грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також за додаткові відпустки працівникам, які мають дітей (ст.24 ЗУ «Про відпустки»).

     Отже, при проведенні остаточного розрахунку працівнику мають виплатити компенсацію за невикористану відпустку, навіть якщо вона не надавалася працівнику, наприклад, протягом п’яти — шести років. При цьому розрахунковим періодом є останні 12 місяців, що передують виплаті грошової компенсації.

Компенсації підлягають:

  • щорічні відпустки;

  • основні відпустки;

  • додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці;

  • додаткові відпустки за особливий характер праці;

  • додаткові соціальні відпустки працівникам, які мають дітей;

  • інші щорічні додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Компенсації не підлягають:

  • відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

  • відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років;

  • додаткові відпустки у зв’язку із навчанням;

  • творчі відпустки.

       Також, зауважимо що в разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за невикористані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

        У разі  переведення працівника на роботу на інше підприємство грошову компенсацію за невикористані ним дні щорічних відпусток за його бажанням має бути перераховано на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

         У випадках смерті працівника грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, виплачується спадкоємцям.