Виплата одноразової  матеріальної допомоги

особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

УМОВИ:                        

Допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» і «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:

  1. Заява (для дітей з інвалідністю заява від батьків, опікуна чи піклувальника (законні представники).

   2. Оригінал та копія паспорту (1,2 та сторінка з реєстрацією місця проживання) заявника та або копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби – копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження).

   3. Оригінал та копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті).

   4. Оригінал та копія висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності.

Заява та перелік документів подається до Центру надання адміністративних послуг

м. Мелітополь (вул. Чернишевського, 26, адміністратори центру: 44-45-44,

E-mail: mltcnap@gmail.com www.mlt.gov.ua, cnap.mlt.gov.ua

Графік роботи:

Понеділок, середа з 08-00 до 17-00;

прийом громадян 08-00 до 15-00;

Вівторок, четвер з 08-00 до 20-00;

 прийом громадян 08-00 до 20-00;

П’ятниця з 08-00 до 15-45;

прийом громадян з 08-00 до 15-00.

Вихідні дні: субота, неділя.

 

ЗАКОНОДАВСТВО:

Порядок виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю затверджений постановою КМУ від 12.04.2017 №256

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форм документів для надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» від 31.08.2017 № 1381