Реєстрація заяв для встановлення опіки та піклування

над недієздатними та обмежено дієздатними особами, ініціювання призначення опікунів (піклувальників) над недієздатними (обмежено дієздатними) особами, призначення помічників

 

УМОВИ:        

                

Визнання особу недієздатною (обмежено дієздатною) у встановленому законом порядку (для призначення опікунів/піклувальників); неспроможність дієздатної особи за станом здоров`я самостійно захищати свої права і виконувати обов’язки  (для призначення помічника)

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ (для призначення опікуна/ піклувальника):

1. Оригінал та копія рішення суду про визначення особи недієздатною/обмежено дієздатною.

2. Характеристика на майбутнього опікуна/піклувальника.

3. Оригінал та копія довідки МСЕК (при наявності групи інвалідності).

4. Довідка про склад сім’ї на особу, визнану у встановленому законом порядку недієздатною/обмежено дієздатною (якщо така особа мешкає окремо від майбутнього опікуна/піклувальника, то надається довідка з місця проживання майбутнього опікуна/піклувальника також).

5. Оригінал та копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків майбутнього опікуна/піклувальника.

6. Оригінал та копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною/обмежено дієздатною.

7. Документи, які підтверджують родинні відносини особи, визнаної у  встановленому законом порядку недієздатною/обмежено дієздатною, та майбутнього опікуна/піклувальника.

8. Довідка від лікаря на майбутнього опікуна/піклувальника, що за станом здоров’я може здійснювати догляд за особою, яка визнана у встановленому законом порядку недієздатною/обмежено дієздатною.

9. Довідки про стан здоров’я на членів сім’ї майбутнього опікуна/піклувальника, якщо особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною/обмежено дієздатною, буде мешкати разом.

10. Заяви від родичів у довільній формі до УСЗН ММР ЗО про згоду на призначення опікуна/піклувальника.

11. Заява від майбутнього опікуна/піклувальника у довільній формі до УСЗН ММР ЗО про призначення його опікуном/піклувальником над недієздатною/обмежено дієздатною особою.

12. Документи родичів недієздатної/обмежено дієздатної особи.

13. Акт обстеження житлово-побутових умов особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною/обмежено дієздатною (проводиться спеціалістами УСЗН ММР ЗО).

14. Опис майна особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною/обмежено дієздатною, та реєстраційна картка (проводиться спеціалістами УСЗН ММР ЗО).

15. Акт перевірки умов життя майбутнього опікуна/піклувальника (проводиться спеціалістами УСЗН ММР ЗО).

16. Довідка від лікаря про стан здоров’я особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною/обмежено дієздатною, якщо мешкає окремо від опікуна/піклувальника.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ (для призначення помічника):

1. Заява від майбутнього помічника у довільній формі до УСЗН ММР ЗО про призначення його помічником над особою, яка потребує догляду.

2. Заява від підопічного у довільній формі до УСЗН ММР ЗО про призначення йому помічника.

3. Оригінал та копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків майбутнього помічника.

4.  Оригінал та копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків підопічного.

5. Медичний висновок про стан здоров’я підопічного (довідка ЛКК).

6. Довідка про стан здоров’я майбутнього помічника (довідка ЛКК).

7. Характеристика на майбутнього помічника.

8. Довідка про склад сім’ї (якщо майбутній помічник мешкає окремо від підопічного, то додається довідка з місця проживання майбутнього помічника також).

9. Акт обстеження матеріально-побутових умов підопічного (складається депутатом у присутності квартальної (старшої по будинку) та двох сусідів).

10.  Оригінал та копія довідки МСЕК  про встановлення групи інвалідності (при наявності).

11.  Оригінал та копія пільгового посвідчення (при наявності).

ЗАКОНОДАВСТВО:

Наказ № 34 /166/131/88 від 26.05.1999 «Про затвердження Правил опіки та піклування»,  глава 6 «Опіка та піклування» Цивільного Кодексу України