Допомога при народженні дитини

   Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною.

   Необхідні документи:

   - заява   за   формою,  встановленою центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення подається одним з батьків (опікуном), з яким постійно проживає дитина;

   - копія свідоцтва про народження дитини.

   Заява, зазначена у підпункті 1 цього пункту, може бути подана в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням електронного цифрового підпису) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заявника. В такому разі факт народження дитини на території України підтверджується за інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом.

   У разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без електронного цифрового підпису громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви. У разі не підписання заяви у зазначений строк подається нова заява.

   У разі народження (встановлення опіки) двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.

 

   Допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням  надійшло не пізніше  дванадцяти місяців з дня народження дитини.

 

   У разі народження  мертвої  дитини  допомога  при  народженні дитини не призначається.

   

   Допомога  при народженні дитини призначається у розмірі 41280 гривень.  Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців  рівними  частинами.

 

   Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі копії свідоцтва про народження дитини або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини та копії свідоцтва про смерть.

   

   Виплата допомоги припиняється у разі:

   - позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

   - відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

   - нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

   - відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

   - тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання, крім дітей, які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір’ю;

   - припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини;

   - перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

   - усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

   - смерті дитини;

   - смерті отримувача допомоги.

   Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.