Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

      

   Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають за Законом всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

   Підставою для призначення жінкам допомоги  у  зв'язку  з вагітністю та пологами є видана в  установленому  порядку  довідка лікувального закладу встановленого зразка та:

   - довідки лiквiдацiйної комiсiї для жiнок, звiльнених з роботи у зв'язку з лiквiдацiєю пiдприємства, установи, органiзацiї;

   - довiдки державної служби зайнятостi для жiнок, зареєстрованих у державнiй службi зайнятостi як безробiтнi;   

- довідки Пенсійного Фонду України про те, що жінка - суб'єкт підприємницької діяльності перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності

   

   Особам, які усиновили або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається на підставі  рішення про усиновлення або встановлення опіки за період з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення строку післяпологової відпустки.

   

   Допомога у зв'язку  з  вагітністю  та  пологами  надається  у розмірі 100% середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25% від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.