Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "Гроші ходять за дитиною" 

   Державна соціальна допомога на дітей призначається в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

 

   Грошове забезпечення призначається кожному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків.

Перелік документів, необхідних для призначення соціальної допомоги:

   - заява батьків-вихователів і одного з прийомних батьків;

   - рішення виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї;

   - документи, що підтверджують статус дитини;

   - довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

   - довідка з місця навчання про розмір стипендії;

   - копія виписки із акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, виданих в установленому МОЗ порядку;

   - якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів навчається за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, подаються довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні.

 

   Призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюється з моменту влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю включно до дня досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах - до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

 

   Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення відповідних навчальних закладів розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для працездатної особи.

 

   Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю (крім державної соціальної допомоги особи з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю).

 

   У разі зміни розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги батьки-вихователі або прийомні батьки протягом трьох робочих днів з моменту отримання відповідної інформації зобов’язані повідомити про це для проведення відповідного перерахунку розміру раніше призначеної соціальної допомоги. 

  

Нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №81