Інформація про призначення субсидій з 01.05.2021

Звернутися за призначенням житлової субсидії на наступний період необхідно тим домогосподарствам, яким житлова субсидія:

-    надавалася у грошовій безготівковій формі;

-   була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи; будинок не здано в експлуатацію);

- була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.

 

 Документи, які необхідні подати для призначення субсидії:

- заява;

- декларація (за встановленими формами).

 

Способи подачі документів:

 

1) У паперовому вигляді документи можна подати за адресами:

- вул. Чернишевського, 37, тел. 067-698-78-78;

- вул. Гризодубової, 44, тел. 5-04-03;

- просп. Богдана Хмельницького, 87, тел. 42-83-27;

- вул. Гагаріна, 1, тел. 7-12-22.

 

2) В електронній формі через веб-сайт Міністерства соціальної політики України (www.msp.gov.ua) або через сайт УСЗН з кнопкою переходу на сайт Мінсоцполітики (www.uszn-mlt.com) з накладенням електронного цифрового підпису.

 

3) Надіслати заяву і декларацію (за новими формами) поштою на адресу УСЗН (просп. Б.  Хмельницького, 68а, м. Мелітополь, 72311).

 

Актуальна інформація щодо призначення субсидій у 2021 році

Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою вразливим споживачам житлово-комунальних послуг.

Житлові субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги і розміром обов’язкового відсотка платежу.

1. Житлова субсидія не призначається, якщо:

1) загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв.м для квартири і 230 кв.м для будинку (крім ДБСТ, прийомних сімей та якщо у складі cім’ї є більше 3 дітей, які проживають в цьому приміщенні довше, ніж один календарний рік);

2) будь-хто із домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда та причепа), або більше одного транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше 15 років (крім мопеда та причепа). Але не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через підрозділи соцзахисту;

3) у складі домогосподарства є працездатні особи: у яких взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; їх середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії; та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (субсидія з 1 травня -доходи враховуються за ІІІ - ІV квартали попереднього року, мінімальний соціальний внесок — 22% від мінімальної заробітної плати).

Обмеження, передбачені у цьому пункті, не стосуються осіб, які:

‑ навчалися за денною формою навчання;

‑ зареєстровані у службі зайнятості як безробітні;

‑ отримували хоча б один із таких видів доходу: пенсію; стипендію; допомогу при народженні (усиновленні) дитини; допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з  інвалідністю; допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу; допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; допомогу по безробіттю; допомогу по частковому безробіттю у період карантину відповідно до статті          47*1 Закону України «Про зайнятість населення»;

надавали соціальні послуги, перебували у місцях позбавлення або обмеження волі, або до них застосовувалися заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), застосовувалися запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою, а також перебували у складних життєвих обставинах, викликаних інвалідністю, тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я встановленого зразка, алко- або наркозалежністю, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я;

- мали суму середньомісячної нарахованої заробітної плати менше від розміру мінімальної заробітної плати не більш як на 20 відсотків (для міст обласного значення), і водночас єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачено у розмірі, не меншому ніж мінімальний, за всі місяці протягом зазначеного періоду;

- сплатили (за них сплачено) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії або перед місяцем, у якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина. Водночас особі, яка працює за строковим трудовим договором, житлову субсидію може бути призначено лише у разі, коли строк дії строкового трудового договору є більшим, ніж строк, на який призначається житлова субсидія;

4) будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень:

- купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла у випадку, зазначеному в пункті 10 цього Положення) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування);

- платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об'єктів спадщини та дарування);

- внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;

благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);

надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики;

5) прострочена понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів;

6) у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти, осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою);

7) будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності, розташованого в сільській місцевості, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення.

2. Для призначення житлової субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи – за фактичним місцем проживання):

- заяву про призначення житлової субсидії за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі – заява);

- декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі – декларація);

- довідки про доходи – у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не можу бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

- договір найму (оренди) житла (у разі наявності).

3. Субсидія призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону і  розраховується: на неопалювальний сезон — з                   1 травня по 30 вересня; на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Опалювальний сезон для розрахунку субсидії враховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

4. Під час призначення житлової субсидії враховуються такі доходи:

‑ заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб;

‑ пенсія;

‑ стипендія;

‑ соціальні виплати;

‑ допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;

‑ інші доходи.

5. Доходи, які не включаються до сукупного доходу:

 • частина допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово;

 • частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово;

 • одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”;

 • державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

 • допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

 • щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

 • компенсація послуги “муніципальна няня”, що виплачується отримувачу такої послуги;

 • державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А.

 

До середньомісячного сукупного доходу не включається державна соціальна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід.

Розмір житлової субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу і не враховується до середньомісячного сукупного доходу під час призначення житлової субсидії.

До середньомісячного сукупного доходу також не враховуються:

суми сплачених особою аліментів (за умови документального підтвердження фактичної сплати);

суми отриманих аліментів;

спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;

доходи від розміщення депозитів;

оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, яких залучають до роботи у цих комісіях, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;

допомога громадських та благодійних організацій;

допомога на поховання;

матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, а також сім’ям, у яких проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів;

допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року;

вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків;

суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків;

одноразова натуральна допомога “пакунок малюка”;

допомога, отримана в межах реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку територіальних громад Донецької та Луганської областей.

6. Для розрахунку субсидії середньомісячний сукупний дохід осіб враховується:

‑ за III—IV квартали попереднього календарного року — коли субсидія призначається з початку неопалювального сезону;

‑ за I—II квартали поточного календарного року — у разі, коли субсидія призначається з початку опалювального сезону;

‑ за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням субсидії, — коли субсидія призначається після початку опалювального (неопалювального) сезону;

- пенсія враховується за передостанній місяць попереднього опалювального (неопалювального) сезону – у разі, коли  субсидія призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону (з травня – за березень, з жовтня – за серпень);

-  пенсія враховується за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія, - у разі, коли субсидія призначається після початку опалювального (неопалювального) сезону.

7. Особливості врахування деяких видів доходів:

 • Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід:

 • однієї мінімальної заробітної плати — для платників єдиного податку першої групи;

 • двох мінімальних заробітних плат — для платників єдиного податку другої групи;

 • трьох мінімальних заробітних плат — для платників єдиного податку третьої групи.

 • Для осіб, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховується сукупний дохід, середньомісячний дохід яких менше прожиткового мінімуму, або у яких відсутні доходи, але вони навчалися на денній формі, в розрахунок субсидії включається дохід на рівні половини розміру мінімальної заробітної плати.

Якщо зазначені особи отримували пенсію, стипендію або державні допомоги відповідно до законодавства, в розрахунок субсидії включаються фактичні розміри отриманих доходів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАЯВНИКА

ЗА НАДАНІ ВІДОМОСТІ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ

Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг) заявник зобов'язується у місячний термін повідомити орган соціального захисту населення.

Нормативно правові акти:

постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 

постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2014 № 409

постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632