Стратегія розвитку системи надання соціальних послуг згідно з потребами населення  на 2019 – 2021 роки

 1. ВСТУП

Важливе місце у розробленні та реалізації принципів і механізмів управління системою надання соціальних послуг,забезпеченні соціального обслуговування мешканців нашого міста, належить уповноваженому органу у системі соціального захисту населення – управлінню соціального захисту населення Мелітопольської міської ради(далі - управління) та його підпорядкованим підрозділам:

 • Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради;

 • Територіальному центру соціального обслуговування Мелітопольської міської ради;

 • Мелітопольському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

Робота управління базується на виконанні основних завдань з метою забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян з питань соціального захисту: призначенні та виплаті всіх видів адресної допомоги, житлових субсидій, наданні пільг, здійсненні нагляду та контролю за правильністю надання пільг та застосування законодавства при призначенні (перерахунку) виплати пенсій, дотриманні трудового законодавства, сприянні у вирішенні актуальних питань соціального захисту незахищених категорій громадян та інше.

Метою діяльності Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради є надання дітям та дорослим з інвалідністю можливості максимальної самостійності, розвитку їх здібностей, побутових і соціальних навичок для інтеграції в життя сім’ї та громадськості. В центрі застосовуються прогресивні методи психологічної, педагогічної, соціальної, фізичної реабілітації і професійної орієнтації.

Діяльність Територіального центру соціального обслуговування Мелітопольської міської ради націлена на сприяння у розв’язанні проблемних питань і надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, зокрема осіб похилого віку, підтриманні життєдіяльності і соціальної активності самотніх непрацездатних громадян та надання їм допомоги. Соціально-демографічна структура сучасного суспільства характеризується постійним збільшенням кількості літніх та одиноких людей, тому важливою перевагою соціального обслуговування Територіального центру є надання необхідної допомоги ще й за місцем проживання таких осіб.

Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді реалізує в місті Мелітополі  заходи державної політики щодо сімей, дітей та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах.  Головне завдання центру – професійна допомога клієнтам у визначенні причин власних проблем і подальший спільний пошук можливостей для їх вирішення шляхом надання комплексу соціальних послуг.

Надання якісних соціальних послуг залежить від можливостей наявної мережі установ та закладів, діяльність яких відповідає вимогам нормативно-правових актів, переформатування надання послуг, запровадженні інноваційних моделей соціального обслуговування у відповідності до потреб громади. На сьогодні система надання соціальних послуг набуває особливого значення та потребує розвитку та інновацій зі збереженням головних принципів їх надання:адресності та індивідуального підходу; доступності та відкритості; добровільності вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг; гуманності; комплексності; максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що надають соціальні послуги; законності; соціальної справедливості; забезпечення конфіденційності суб’єктами, що надають соціальні послуги; дотримання суб’єктами, що надають соціальні послуги, державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил тощо.

 

 

2. КІЛЬКІСНІ  ТА  СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

 

Наявне населення м. Мелітополя складає близько 153,0 тисяч жителів, з них близько 100,0 тисяч осіб є отримувачами соціальних послуг та пільг:

 • особи похилого віку, які є отримувачами пенсії більше 40 тисяч осіб;

 • особи з інвалідністю – близько 8 тисяч осіб;

 • отримувачі субсидії – більше 16 тисяч осіб;

 • ветерани війни – близько 4 тисяч осіб;

 • ветерани праці – більше 11 тисяч осіб;

 • діти війни – більше 10 тисяч осіб;

 • багатодітні та прийомні сім’ї, сім’ї опікунів, які виховують більше 3-х дітей – більше 2 тисяч осіб;

 • одинокі матері – більше 2 тисяч осіб;

 • внутрішньо переміщені особи – більше 2,5 тисяч осіб;

 • учасники АТО – близько 1 тисячі осіб.

 

Загалом за 2018 рік управлінням соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області перераховано на пільги та соціальні виплати 477 243,98 тис.грн.

 

 

3. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

у сфері соціального захисту населення м. Мелітополя

 

Мета стратегії – забезпечення доступності осіб до соціальних послуг, підвищення якості, ефективності їх надання, розширення переліку самих послуг та їх надавачів.

Стратегія відповідає пріоритетам розвитку держави, що визначені у Законі України “Про соціальні послуги” та Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 556-р.

План реалізації стратегії, що є її невід’ємною частиною, містить основні заходи, механізми та індикатори змін, що заплановані в управлінні соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області та підпорядкованих структурних підрозділах.

Розробка Стратегії розвитку системи соціальних послуг згідно з потребами населення на2019-2021 роки» в управлінні соціального захисту населення Мелітопольської міської ради (далі – Стратегія) передбачала організаційно-підготовчі заходи:

- визначення цілей та пріоритетних напрямків розвитку системи надання соціальних послуг;

-запровадження та удосконалення нових послуг;

- здійснення заходів щодо розширення доступу осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, до соціальних послуг;

- забезпечення підвищення якості та ефективності послуг.

 

Стратегічні пріоритети розвитку системи надання соціальних послуг визначились, як стратегічні цілі:

1. Підвищення якості та доступності надання соціальних послуг.

2.Розширення послуг та додаткових можливостей.

3.Запровадження інноваційних проектів надання соціальних послуг.

 

Стратегія розроблена з урахуванням трьох базових принципів:

 1. Принцип партнерства:

а) залучення до надання соціальних послуг їх надавачів недержавного сектора (соціальна закупівля послуг або соціальне замовлення);

б) отримання зворотного зв’язку від фактичних отримувачів послуг щодо якості надання (анкетування/опитування при проведенні внутрішньої та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг).

2. Принцип реалістичності – реалізація завдань має ґрунтуватися на наявних ресурсах, можливостях, повноваженнях фактичних та потенційних надавачів послуг відповідно до потреб отримувачів послуг.

3. Принцип прозорості – відкритість та прозорість реалізації визначених цілей і пріоритетів Стратегії, зокрема публікації на офіційних сайтах, в соціальних мережах та інших джерелах з вільним доступом для ознайомлення.

 

 

4. ПЛАН

розвитку системи соціальних послуг

Найменування заходу

Стратегічна ціль 1: Підвищення якості та доступності надання

 

Підвищення кваліфікації соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та інших спеціалістів, які надають соціальні послуги.

Підвищення доступності та інформаційності у наданні соціальних послуг:

- введення системи смс-оповіщення про надання послуг отримувачам;

- надання консультацій у мережі Фейсбук.

Підвищення стандартів обслуговування громадян:

 • введення стандартів адміністрування послуг на відділах прийому громадян за принципом «фронт-офісів»;

 • затвердження єдиного стилю уніформи працівників управління.

Удосконалення системи проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг шляхом застосування методики оцінювання результативності таких послуг, ефективності діяльності суб’єктів їх надання.

Покращення існуючих та забезпечення нових умов доступності отримання соціальних послуг для мало мобільних груп населення та осіб з особливими потребами

 

Вдосконалення механізмів інформування  населення про наявні соціальні послуги, забезпечення доступу суб’єктів надання послуг та отримувачів до єдиної інформа-ційної системи управління соціального захисту населення з веб-інтерфейсом

Строк послуг

Відповідальний виконавець