ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ з 1 липня 2020 року

              Відповідно до Закону України«Про Державний бюджет України на 2020 рік» із 1 липня підвищуються розміри прожиткового мінімуму (ПМ) для різних груп населення. Зокрема, розмір ПМ для осіб, які втратили працездатність, збільшується із 1638,00 до 1712,00 грн.

              Це є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсії за віком, мінімальних пенсійних виплат, надбавок і підвищень до пенсій, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.

                Насамперед, зростає мінімальний розмір пенсії за віком.

       Нагадуємо, відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу.

             Отже, мінімальний розмір пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів (до 01 липня 2020 - 1638,00 грн.) збільшується на 74 грн і становитиме 1712,00 грн. Слід зазначити, що непрацюючим пенсіонерам, у яких пенсія за віком, обчислена за формулою, є більшою за мінімальну, перераховується доплата за понаднормовий стаж. Кількість років понаднормового стажу залежить від того, коли особа виходила на пенсію:

▪️ якщо до 01.10.2011, то повний стаж становить 20 років для жінок і 25 років для чоловіків;

▪️ якщо після цієї дати, то повний стаж для жінок — не менше як 30 років страхового стажу, для чоловіків — 35.

            Окрім того, із 1 липня зростають:

- розміри мінімальних пенсійних виплат:

▪️ по інвалідності (100% ПМ) та у зв’язку із втратою годувальника відповідно до Закону 1058 (100, 120, 150% ПМ залежно від кількості утриманців, на яких призначено пенсію);

▪️ шахтарям (три ПМ);

▪️ особам з інвалідністю внаслідок війни і учасникам бойових дій (165, 360, 525, 650% ПМ) та ліквідаторам з інвалідністю внаслідок ЧАЕС (225, 255, 285% ПМ);

- мінімальні розміри пенсій:

▪️ у зв’язку із втратою годувальника із числа військовослужбовців (два ПМ);

▪️ особам з інвалідністю, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та особам з інвалідністю із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (від 100 до 180% ПМ);

- підвищення:

▪️ учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни (25, 30, 40, 50% ПМ);

▪️ членам сімей ветеранів війни (10, 15% ПМ);

▪️ жертвам нацистських переслідувань та членам їхніх сімей (10, 15, 25, 30, 40, 50% ПМ).

- Збільшуються:

▪️ пенсії за особливі заслуги перед Україною (20—40% ПМ);

▪️ розмір максимальної пенсійної виплати (десять ПМ);

▪️ державна соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни (15—100%).

                Зростає розмір надбавки донорам. Варто зазначити, що відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів» його визначають у відсотках (10%) до іншої величини — прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Із 1 липня вона становитиме 211,80 грн (2118,00 грн х 10%).

      Пенсіонерам, які продовжують працювати, мінімальний розмір пенсії за віком та доплату за понаднормовий стаж буде перераховано після звільнення з роботи.

         Окремі надбавки і підвищення не залежать від ПМ. Вони виплачуються у фіксованому розмірі, як передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1381, від 25.03.2014 № 112, від 23.11.2011 № 1210, наприклад:

 - підвищення дітям війни;

 - додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

 - компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 - підвищення пенсій непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення тощо.

              Розмір підвищення пенсії в кожного пенсіонера визначається в індивідуальному порядку й залежить від того, яка складова пенсійної виплати зростає (доплата за понаднормовий стаж, доплата до мінімального розміру пенсії, підвищення чи надбавка).

            Перерахунок виплат здійснюється автоматично, без особистого звернення пенсіонера (окрім тих, що бажають подати заяву про переведення в категорію непрацюючих пенсіонерів).

 Перераховані пенсії виплачуватимуться пенсіонерам у визначену їм дату з 4 по 25 числа кожного місяця.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

              З 1 липня мінімальна пенсійна виплата не може бути нижчою за 1712,00 грн.

             З урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 № 251 для осіб, що мають страховий стаж не менше як 30 років жінки, 35 років чоловіки, мінімальна пенсійна виплата становить 2100,00 грн, а для громадян, старших за 80 років, які мають страховий стаж не менше як 20 років жінки і 25 років чоловіки – 2600,00 грн.