ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу

Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області оголошує конкурс з визначення проєктів, розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету м. Мелітополя на 2021 рік.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення проєктів, розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету м.Мелітополя, затвердженого рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 02.07.2020№ 115/2.

 

Мета конкурсу – фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які за своєю статутною діяльністю опікуються особами з інвалідністю та націлені на їх підтримку і надання допомоги. 

 

Пріоритетні завдання проектів та види діяльності спрямовуються на:

 • проведення спортивно-реабілітаційних, фізкультурно-оздоровчих заходів, інклюзивних спартакіад;

 • проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно;

 • організація та відзначення пам’ятних, святкових та визначних дат (у тому числі і відзначення, вшанування осіб з інвалідністю);

 • популяризація та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури здоров’я;

 • виховні заходи серед дітей та молоді щодо толерантності суспільства до проблем інвалідності, інклюзивної освіти тощо;

 • інформаційні заходи щодо забезпечення дотримання прав і свобод осіб з інвалідністю;

 • заходи соціального спрямування для підтримки осіб з інвалідністю для попередження складних життєвих обставин або мінімізації їх наслідків;

 • проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей жінок з інвалідністю.

 • одноразове навчання працівників громадського об’єднання, відповідальних за підготовку та проведення тендера (торгів), у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою.

 

Вимоги та умови подання проєктних пропозицій:

1) на участь у конкурсі можуть подавати проєктні пропозиції міські громадські об’єднання осіб з інвалідністю, які:

 • утворені з метою, визначеною статтею 12 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

 • зареєстровані за юридичною адресою в межах міста Мелітополя;

 • провадять свою статутну діяльність не менше шести місяців до оголошення проведення конкурсу;

 • відсутні факти порушення вимог бюджетного законодавства;

 • не перебувають у процесі припинення.

 

2) конкурсні пропозиції повинні містити:

 • заяву про участь у Конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором Конкурсу з відповідним переліком документів, передбаченим заявою (форма заяви)

 • опис проєкта та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проєкту, за формою, що затверджена організатором Конкурсу (форма опису та кошторису витрат)

 • інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) проєкту протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

 

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

 

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів за однією проєктною пропозиціє не повинен перевищувати 200,00 тис.грн.

 

Громадське об’єднання осіб з інвалідністю, яке визнано переможцем конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок коштів місцевого бюджету  м. Мелітополя, бере участь у співфінансуванні проєкту (повинно мати власні кошти на внесок для  виконання проєкту, у розмірі не менш як 15% необхідного обсягу фінансування.

 

Громадське об’єднання, яке визнано переможцем Конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок коштів місцевого бюджету м. Мелітополя, подає після виконання (реалізації) проєкту управлінню соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, як головному розпоряднику коштів, фінансовий та підсумковий звіти про виконання договору та обсяг використаних коштів за формою та у термін, що визначені конкурсною комісією.

 

Конкурсні пропозиції приймаються управлінням соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області з 21 серпня по 21 вересня 2020 року включно, щоденно згідно з графіком роботи управління в особливих умовах прийому громадян: понеділок – четвер з 10.00 до 17.00 години, п’ятниця з 10.00 до 15.45 годин (перерва з 12.00 до 12.45 годин) за адресою: м. Мелітополь,просп. Б.Хмельницького, 68А, каб. 20.

 

Увага !

 Конкурсна пропозиція подається в друкованому та електронному вигляді (скан копії).

Копії документів, які додаються до заяви на участь у Конкурсі та опису проєкту, завіряються керівником громадського об’єднання ветеранів відповідно до вимог.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути укомплектовані у порядку зазначеному у п. 2 «Вимоги та умови подання проєктних пропозицій, прошнуровані, пронумеровані та надані у папці.

       

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

 

Строки проведення конкурсу:

Переможець конкурсу визначається конкурсною комісією протягом 15 робочих днів після затвердження місцевого бюджету м. Мелітополя на відповідний бюджетний період та визначається обсяг коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожного проєкту.

 

Конкурс проводиться в ІІІ етапи:

І етап – індивідуальне оцінювання конкурсних пропозицій за критеріями;

ІІ етап – відкритий захист конкурсних пропозицій;

ІІІ етап – індивідуальне оцінювання конкурсних пропозицій за бальною системою.

 

Використання коштів:

Кошти місцевого бюджету м. Мелітополя, надані на реалізацію проєктів громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, можуть бути спрямовані на:

1) виконання (реалізацію) проєктів з урахуванням положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та визначених пріоритетних завдань і напрямків, а саме:

 • видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проєкту або проведення заходу на підставі укладених договорів;

 • видатки на оплату праці (матеріальне заохочення) штатних працівників (не більше 3-х осіб, які безпосередньо залучені до реалізації проєкту) у розмірі не більше середньої заробітної плати по Україні за минулий рік;

 • оренда нерухомого майна;

 • художнє та технічне оформлення місць реалізації заходів проєкту;

 • оплата транспортних послуг та транспортні витрати (у тому числі оренда транспортних засобів) необхідних для виконання заходів проєкту;

 • оренда обладнання, оргтехніки;

 • оплата поштових витрат та послуг зв’язку;

 • оплата поліграфічних та інформаційних послуг;

 • придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для виконання (реалізації) проєкту;

 • оплата витрат на проїзд, харчування та вартість проживання учасникам проєкту (які залучені   до   проведення   або участі у заходах   проєкту) та працівників громадського об’єднання (які залучені до виконання проєкту) в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”;

 • інші витрати,  що  обумовлені специфікою виконання проєкту, за умови  що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу;

 

2) витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання, у тому числі:

 • оренду нежитлових приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність;

 • оплату комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність;

 • придбання канцелярських товарів;

 • послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки;

 • придбання періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю, діяльності громадських об’єднань та бухгалтерського обліку;

 • послуги з придбання системних програм і програм бухгалтерського обліку;

 • інші витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання, які підтверджені відповідними документами;

 

3) витрати на організаційний розвиток громадського об’єднання, у тому числі:

 • оплату короткострокового навчання працівників громадського об’єднання на тренінгах, конференціях, курсах тощо;

 • одноразове навчання працівників громадського об’єднання, відповідальних за підготовку та проведення процедури закупівлі, у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою;

 • оплату перекладацьких, редакторських та юридичних послуг;

 • придбання офісної техніки (видатки споживання), витратних матеріалів для офісної техніки;

 • у вартості послуг з розробки, вдосконалення, перекладу веб-сайту громадського об’єднання, користування хостингом та доменним ім’ям сайта;

 • інші витрати на організаційний розвиток громадського об’єднання, які підтверджені відповідними документами.

 

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат для  виконання (реалізації) проєкту на витрати, які зазначені в пп. 2 та пп. 3 п.5 передбачається не більше 55 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.