Аналітична записка до інформації щодо охоплення соціальними послугами у розрізі послуг

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 щодо визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, управлінням соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі-управління) проаналізовано інформацію, надану відповідними структурними підрозділами управління, установами, закладами, організаціями та громадськими організаціями м. Мелітополя (територіальним центром соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі - територіальний центр), Мелітопольським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Благодійною організацією «Благодійний фонд «Все можливо», КНП «Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації» Мелітопольської міської ради Запорізької області, Службою у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області, Запорізьким обласним Благодійним фондом «Маріам» м. Мелітополя, відділом охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі - відділ охорони здоров’я), управлінням освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області, КЗ «Мелітопольська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Гармонія» Запорізької обласної ради, КЗ «Мелітопольський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Запорізької обласної ради, Сектором ювенальної пробації  м.Мелітополя). Проаналізовано загальний стан ринку соціальних послуг у місті, рівня задоволення отримувачів у якості надання та потреб у соціальних послугах.

Управлінням проведено моніторинг рівня охоплення соціальними послугами мешканців м. Мелітополя у розрізі кожної послуги з визначенням відсотків задоволення потреб. За результатами проведеної роботи можна відмітити достатньо високий рівень охоплення соціальними послугами у місті – на рівні 86,55% від потреби.

Також управлінням було проаналізовано дані щодо потреб населення м. Мелітополя у наданні соціальних послуг відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28. Згідно з отриманими даними найбільш поширеною є потреба у таких соціальних послугах, як:

  • натуральна допомога (15,88% від загальної кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг);

  • консультування (11,05%);

  • соціальна профілактика (10,15%).

Також поширеною є потреба населення у соціальних послугах, таких як «соціальна інтеграція та реінтеграція» (8,15%) та  представництво інтересів (6,54%).

Не менш значимим є забезпечення необхідними соціальними послугами осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, надання їм послуг психологічної реабілітації, консультування, екстреного та кризового втручання, у тому числі надання притулку.

Окремо визначено категорії осіб, які потребують охоплення соціальною підтримкою та допомогою – особи/сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, належать до груп підвищеного ризику і потребують сторонньої допомоги (споживачі ін’єкційних наркотиків, молодь, яка перебуває/звільнена з місць позбавлення волі, хворі на туберкульоз). Вказана категорія не охоплена комунальними та державними закладами міста в частині надання соціальних послуг, тому зазначену категорію осіб планується охопити соціальними послугами шляхом проведення конкурсу соціального замовлення у 2021 році.

За інформацією, наданою благодійною організацією «Благодійний фонд «Все можливо», що надає соціальні послуги, послуга паліативного догляду задовольняється на 80% від кількості визначених потребуючих, але продовжує бути актуальною, враховуючи потреби, що визначаються територіальним центром та відділом охорони здоров’я для паліативного догляду та паліативної допомоги.

Також територіальним центром зазначено потреби в таких соціальних послугах, як інформування, транспортні послуги для осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних.

Сектором ювенальної пробації м. Мелітополя з огляду на проблеми підоблікових клієнтів визначено потреби у соціальних послугах соціально-психологічної реабілітації,консультування, соціального супроводу, соціальної профілактики, представництва інтересів.  

Також, варто відзначити необхідність у забезпеченні надання послуги перекладу жестовою мовою для осіб з інвалідністю з порушенням слуху, яка є базовою соціальною послугою згідно з Законом України «Про соціальні послуги». Актуальною також залишається потреба у наданні соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі.

Відповідно до проведеного опитування серед отримувачів соціальних послуг щодо задоволення наданими соціальними послугами зазначаються зауваження щодо необхідності покращення матеріально-технічної бази відділення денного перебування територіального центру, а також оновлення і збільшення кількості обладнання. Також отримувачами було висловлено побажання щодо збільшення обсягів продуктових наборів, предметів гігієни та гарячих обідів. Загалом відмічаються позитивні відгуки з боку отримувачів щодо наданих соціальних послуг.  

У 2021 році розглядається питання щодо забезпечення послугою соціального таксі, що буде надаватися на базі КНП «Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації» Мелітопольської міської ради Запорізької області.     

Також повідомляємо, що управлінням за визначеними напрямками потреб та з урахуванням наявних ресурсів запроваджуються забезпечення пріоритетних соціальних послуг. На 2022 рік також залишається завдання забезпечення базових соціальних послуг з урахуванням потреб отримувачів.

Додатково проводиться робота щодо розширення переліку надавачів соціальних послуг недержавного сектору, громадських та благодійних організацій, органів самоорганізації населення, співпраця з ними щодо залучення до вирішення пріоритетних соціальних проблем громади в частині надання та потреби у соціальних послугах.

На сьогодні у  м. Мелітополі з метою запровадження комплексного підходу у наданні соціальних послуг особі/сім’ї, підвищення якості послуг та доступності їх отримання проводиться реорганізація юридичних установ, що надають соціальні послуги громадянам міста шляхом приєднання територіального центру та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до КНП «Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації» Мелітопольської міської ради Запорізької області.

З метою розвитку системи соціальних послуг, орієнтованих на потреби громади, м. Мелітополь є учасником проєкту «Впровадження орієнтованого на потреби підходу у соціальному секторі» за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, що включає в себе проведення ряду досліджень, їх аналіз, проведення моніторингу показників громади та за результатами - розроблення Стратегії удосконалення системи надання соціальних послуг.