Аналітична записка

до інформації щодо охоплення соціальними

послугами у розрізі послуг відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах»

      На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 щодо визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, управлінням соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області проаналізовано інформацію, надану відповідними структурними підрозділами управління, установами, закладами, організаціями та громадськими організаціями м. Мелітополя. Проаналізовано загальний стан ринку соціальних послуг у місті, рівня задоволення отримувачів у якості надання та потреб у соціальних послугах.

   Додатково у березні поточного року проведено засідання Робочої групи з визначення потреб населення міста у соціальних послугах з залученням надавачів соціальних послуг. Метою заходу стало обговорення актуальних питань у потребах мешканців міста, вироблення спільної стратегії дій для  визначення пріоритетних напрямків потреб, їх кількості та категорій отримувачів. Визначено запровадження анкетування мешканців міста, їх інформування про можливість, перелік, місце отримання соціальних послуг та потребу у соціальних послугах. Результати враховано у додатках до звіту. Опитування шляхом анкетування потенційних та фактичних отримувачів послуг заплановано проводити протягом року для моніторингу даних, динаміки змін та внесення доповнень у систему надання соціальних послуг на рівні міста.

Управлінням соціального захисту населення Мелітопольської міської ради проведено моніторинг рівня охоплення соціальними послугами м. Мелітополя, у розрізі кожної послуги з визначенням відсотків задоволення потреб. За результатами проведеної роботи можна відмітити достатньо високий рівень охоплення соціальними послугами – на рівні 89,17% від потреби.

      Згідно з обробленими даними, найбільш поширеною є потреба у таких соціальних послугах, як:

- соціальна реабілітація (23,34%);

  • соціальна профілактика (20,35%);

  • консультування (18,45%);

  • соціальна інтеграція/реінтеграція (12,61%);

  • представництво інтересів (6,71 %);

  • соціально адаптація (3,57%).

     Запровадження оптимізації витрат на утримання медичних установ, зокрема реорганізація та закриття туберкульозних диспансерів, Центрів СНІД тощо, потенційно призводить до необхідності охоплення послугами соціальної профілактики, реабілітації, супроводу осіб, які належать до групи ризику або перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з захворюванням на туберкульоз, на ВІЛ-інфекцію/СНІД тощо. 

      Не менш значимим є забезпечення необхідними соціальними послугами осіб, постраждалих від гендернообумовленого насильства та насильства за ознакою статі, надання їм послуг психологічної реабілітації, консультування, екстреного та кризового втручання, в тому числі надання притулку. Специфічне відношення у суспільстві до проблем домашнього та гендерного насилля, що на даний час тільки починає кардинально змінювати свій вектор, сприяє тому, що потенційна потреба в послугах для цих осіб є насправді більшою, ніж статистика їх фактичних звернень.

     За проаналізованими інформаційно-аналітичними даними домінує і потреба у соціальній послузі інтеграції/реінтеграції, що складає потребу для 3929 потенційних отримувачів, тобто 12,4 % від загальної кількості потенційних отримувачів послуг.

За інформацією, наданою Територіальним центром соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області, відділом охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області та благодійною організацією «Благодійний фонд «Все можливо», що надають соціальні послуги, фактично послуга паліативного догляду задовольняється на 73,8% від кількості потребуючих, але продовжує бути актуальною та потребує розширення переліку категорій отримувачів. 

     Зважаючи на високу потребу у наданні зазначеної послуги серед різних категорій населення, а саме: осіб похилого віку, осіб (хворих), що потребують паліативної допомоги та осіб з інвалідністю, впровадження послуги паліативного догляду заплановано управлінням охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області.

     Питання  підвищення  рівня охоплення категорій осіб послугою паліативного догляду, механізму її надання та доцільності потребує додаткового опрацювання управлінням соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області з урахуванням додаткових регулюючих нормативних документів, що мають бути прийнятими.

     У 2020 році заплановано розгляд можливості додаткового надання паліативного догляду на базі територіального центру соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області.

     Також, варто відзначити необхідність у забезпеченні надання послуги перекладу жестовою мовою для осіб з інвалідністю з порушенням слуху, яка є базовою соціальною послугою згідно з Законом України «Про соціальні послуги». Зокрема, Державним стандартом передбачається переклад жестовою мовою під час відвідування особами з інвалідністю з порушеннями слуху:

- органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема органів Пенсійного фонду України, державної служби зайнятості;

- банківських установ;

- житлово-експлуатаційних компаній, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, підприємств, що надають комунальні послуги;

- підприємств з метою забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

- закладів охорони здоров’я, медико - соціальних експертних комісій, лікарсько - консультативних комісій та аптек;

- нечуючиими батьками закладів освіти, в яких навчаються їхні діти;

- при купівлі товарів, робіт і послуг.

      Послуги психологічної реабілітації потребують діти, які постраждали від збройного конфлікту на Сході України, оскільки потребують корегування психологічного та психічного здоров’я, усунення наслідків стресу. У м.Мелітополі на сьогодні налічується 91 постраждала дитина. Зазначена категорія не охоплена моніторингом згідно з додатками за наказом Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28.

      Управлінням соціального захисту населення Мелітопольської міської ради проводиться на постійній основі моніторинг потреб мешканців міста у соціальних послугах та їх кількості; за визначеними напрямками потреб та з урахуванням наявних ресурсів запроваджуються забезпечення пріоритетних соціальних послуг. На 2021 рік в першу чергу орієнтування буде на забезпечення базових соціальних послуг з урахуванням потреб отримувачів.

   Додатково проводиться робота щодо розширення переліку надавачів соціальних послуг недержавного сектору, громадських та благодійних організацій, органів самоорганізації населення, співпраця з ними щодо залучення до вирішення пріоритетних соціальних проблем громади в частині надання та потреби у соціальних послугах.